พลังงานบริสุทธิ์ชี้เป้าลดคาร์บอนสร้างโอกาสธุรกิจเกิดใหม่

พลังงานบริสุทธิ์ชี้เป้าลดคาร์บอนสร้างโอกาสธุรกิจเกิดใหม่

ผู้บริหารพลังงานบริสุทธิ์ชี้เป้าหมายลดคาร์บอนจะหนุนให้เกิดอุตสาหกรรม และธุรกิจใหม่ที่ตอบโจทย์ในเรื่องดังกล่าว โดยประเทศไทยถือว่า มีโอกาส เนื่องจาก เป็นประเทศการเกษตร แต่ยังเป็นเรื่องท้าทาย เพราะไทยยังปล่อยก๊าซคาร์บอนจำนวนมาก หรือ 240 ล้านตัน ในปีที่แล้ว

นายอมร ทรัพย์ทวีกุล รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด(มหาชน) กล่าวในหัวข้อพลังงานบริสุทธิ์เพื่อสังคมปลอดคาร์บอน ในการประชุมภาคีการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของไทย โดยกล่าวว่า เป้าหมายการเข้าสู่ Net Zero Carbon นอกจากจะช่วยแก้ไขปัญหาโลกร้อนแล้ว ยังถือเป็นโอกาสของการสร้างภาคธุรกิจที่จะตอบโจทย์ในเรื่องดังกล่าวด้วย

เขากล่าวว่า เรื่องปัญหาโลกร้อนนั้น เราพูดกันมานาน เพียงแต่ว่า ไม่ซีเรียสเท่าครั้งนี้ จึงเป็นจุดที่ทุกคนเริ่มหันมาจริงจังเพื่อแก้ไขปัญหามากขึ้น เพราะถ้าไม่เร่งแก้ไขปัญหา ก็จะเกิดปัญหาตามมามากมาย ไม่ว่าจะเป็นปัญหาภัยธรรมชาติหรือเรื่องของอาหาร นั่นคือ เหตุผลที่ทุกคนร่วมมือกันจริงจัง

สำหรับประเทศไทยนั้น ถือเป็นความท้าทายในการดำเนินการ เพราะปฏิเสธไม่ได้ที่เราต้องทำ เนื่องจาก ปีที่แล้วไทยปล่อยก๊าซคาร์บอนถึง 240 ล้านตัน และกว่า 60% มาจากภาคพลังงาน และขนส่ง ฉะนั้น โจทย์ก็บอกแล้วว่า ถ้าเราไม่มองสองส่วนนี้ โอกาสที่เราจะก้าวไปจุดซีโรคาร์บอนนั้น มันเป็นไปไม่ได้ ขณะที่ เรายังมองว่า การลดคาร์บอนเป็นภาระ

อย่างไรก็ดี หลายประเทศในโลกให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ แต่จริงๆ แล้วอีกมิติหนึ่ง เป็นการสร้างโอกาสของการเกิดธุรกิจ หรืออุตสาหกรรมใหม่มากขึ้นที่ตอบโจทย์เรื่องการลดคาร์บอนที่เป็นไปได้ ซึ่งไทยก็เป็นประเทศหนึ่งที่มีโอกาสด้วยเหตุที่เรามีการเกษตรที่โดดเด่นมายาวนาน ฉะนั้น จึงเป็นโอกาสที่เราจะมีภาคเกษตรมาเพิ่มมูลค่า และเพิ่มรายได้

เขากล่าวว่า วันนี้อีเอของเราทำธุรกิจพลังงานสะอาดอยู่หลายส่วน เราเป็นบริษัทมีคาร์บอนเครดิตเหลือทุกปี ขายได้ปีละ 8-9 แสนตัน แต่เรายังผลักดันการลดปล่อยคาร์บอนต่อเนื่อง โดยเรามองในมิติว่า เราจะผลักดันเอานวัตกรรมเข้ามาสร้างอุตสาหกรรมอะไรที่เกิดผลในวงใหญ่ ทำให้ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนของไทยสำเร็จ

ทั้งนี้ เราทำ 3 ธุรกิจใหญ่ๆ คือ การทำพลังงานทดแทน พลังงานไฟฟ้า และยานยนต์ไฟฟ้า โดยเราใส่นวัตกรรมไปใน 3 อุตสาหกรรม เพราะเชื่อว่า เราจะแข่งขันได้ นวัตกรรมจึงเป็นเรื่องสำคัญ

“เราเดินมา เราพยายามใช้นวัตกรรมใช้มาตลอด เราเชื่อว่า นวัตกรรมจะสร้างโอกาส และมูลค่าเพิ่ม ทำให้ไทยก้าวข้ามประเทศรายได้ปานกลาง และลดปัญหาสิ่งแวดล้อม การแข่งขันประเทศ และเชื่อว่า ประเทศไทยจะเป็นประเทศเริ่มขายเทคโนโลยีได้”

เขายังกล่าวด้วยว่า เรามองว่า วันนี้ เป็นโอกาสดีที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของการทำธุรกิจ ถ้าไม่เปลี่ยนแปลงในวันนี้ ก็ยากที่เราจะแทรกตัวเข้าไป เมื่อเหตุการณ์เปลี่ยน ก็ต้องเปิดประตูแทรกไป อยู่ที่ว่า เราจะคว้ามันหรือเปล่า ถ้าคว้ามัน เราจะสร้างธุรกิจได้มากขึ้น ถือเป็นเรื่องที่ดีที่รัฐ และเอกชนได้วางเป้าหมายในการลดก๊าซคาร์บอน

 

 

 

พิสูจน์อักษร....สุรีย์  ศิลาวงษ์