ธนาคาร CIMBT ตั้ง "วีร่า ฮานดาจานี" กรรมการบริหาร คุมบริหารความเสี่ยง

ธนาคาร CIMBT ตั้ง "วีร่า ฮานดาจานี" กรรมการบริหาร คุมบริหารความเสี่ยง

แบงก์ชาติอนุมัติ ธนาคาร CIMBT แต่งตั้ง "วีร่า ฮานดาจานี" เป็นกรรมการบริหาร มีอำนาจลงนาม คุมสายงานบริหารความเสี่ยง

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) ได้รับความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทย ในการแต่งตั้ง นางวีร่า ฮานดาจานี  ให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการบริหาร (มีอำนาจลงนาม) โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม 2565 เป็นต้นไป

ธนาคาร CIMBT ตั้ง "วีร่า ฮานดาจานี" กรรมการบริหาร คุมบริหารความเสี่ยง

                                          วีร่า ฮานดาจานี

นางวีร่า มีประสบการณ์การทำงานในด้านการธนาคาร และองค์รวมของธุรกิจมากว่า 25 ปี (ด้านการบริหารธุรกิจสัมพันธ์ การพัฒนา และการปรับเปลี่ยนธุรกิจ) การบริหารความเสี่ยง และการปรับโครงสร้างหนี้ของสินเชื่อธุรกิจขนาดใหญ่ สินเชื่อรายย่อย และสินเชื่อธุรกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม ซึ่งได้สั่งสมประสบการณ์ทำงานในต่างประเทศมากมาย ทั้งในกลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่ทั่วทั้งภูมิภาคเอเชีย และการบริหารทีมระดับภูมิภาคซึ่งประจำอยู่ทั้งในฮ่องกง สิงคโปร์ และอินโดนีเซีย 

นางวีร่า เข้าทำงานกับกลุ่มซีไอเอ็มบี เมื่อเดือนพฤษภาคม 2556 ในตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านความเสี่ยงของ PT Bank CIMB Niaga และต่อมาในเดือนสิงหาคม 2564 เข้าดำรงตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารความเสี่ยงของกลุ่มซีไอเอ็มบี (Group Chief Risk Officer) โดยรับผิดชอบดูแลการบริหารจัดการความเสี่ยงในทุกด้านทั่วทั้งกลุ่มซีไอเอ็มบี 

 

 

 

พิสูจน์อักษร....สุรีย์  ศิลาวงษ์