ธปท.อัตราแลกเปลี่ยนกลาง 35.664 บาท/ดอลลาร์ (อ่อนค่า 0.127 บาท/ดอลลาร์

ธปท.อัตราแลกเปลี่ยนกลาง 35.664 บาท/ดอลลาร์ (อ่อนค่า 0.127 บาท/ดอลลาร์

กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ / อัตราอ้างอิงค่าเงินบาทของธนาคารแห่งประเทศไทย ณ สิ้นวันทำการวันจันทร์ (4 ก.ค. 65) อยู่ที่ระดับ 35.664 บาท/ดอลลาร์

เทียบกับอัตราอ้างอิงของสิ้นวันทำการวันศุกร์ (1 ก.ค. 65) อยู่ที่ระดับ 35.537 บาท/ดอลลาร์ (อ่อนค่า 0.127 บาท/ดอลลาร์)