ธปท.อัตราแลกเปลี่ยนกลาง 37.6666 บาท/ยูโร (แข็งค่า 0.1230 บาท/ยูโร)

ธปท.อัตราแลกเปลี่ยนกลาง 37.6666 บาท/ยูโร (แข็งค่า 0.1230 บาท/ยูโร)

กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ / อัตราถัวเฉลี่ยค่าเงินยูโรต่อบาท ณ สิ้นวันทำการวันอังคาร (28 มิ.ย. 65) อยู่ที่ระดับ 37.6666 บาท/ยูโร 

เทียบกับ ณ สิ้นวันทำการวันจันทร์ (27 มิ.ย. 65) อยู่ที่ระดับ 37.7896 บาท/ยูโร (แข็งค่า 0.1230 บาท/ยูโร)