ชงเพิ่มมูลค่า'คูปอง'ส่วนลดทีวีดิจิทัล

ชงเพิ่มมูลค่า'คูปอง'ส่วนลดทีวีดิจิทัล

ประมูลทีวีดิจิทัล 24 ช่อง มูลค่าพุ่ง 5 หมื่นล้าน กสทช.เล็งหารือบอร์ด กองทุนฯ เพิ่ม"มูลค่า" คูปองส่วนลด แจก 22 ล้านครัวเรือนไทยทั่วประเทศ

คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ได้จัดประมูลโทรทัศน์ระบบดิจิทัล (ทีวีดิจิทัล) ประเภทบริการธุรกิจ 24 ช่อง เมื่อวันที่ 26-27 ธ.ค.2556 หลังจบการประมูล พบว่ามีวงเงินประมูลรวมมูลค่า 50,862 ล้านบาท จากมูลค่าขั้นต้นการประมูลที่ 15,190 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าส่วนเกินที่ 35,672 ล้านบาท

สำหรับมูลค่าการประมูลทีวีดิจิทัลดังกล่าวจะนำส่งเข้า กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ สำหรับสนับสนุนกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ โดยกรรมการกองทุนฯ ได้เห็นชอบหลักการการนำเงินมูลค่าขั้นต้นการประมูล จำนวน 15,190 ล้านบาท ไปจัดสรรเป็นคูปองส่วนลด เพื่อแจกให้กับ 22 ล้านครัวเรือนไทยทั่วประเทศ สำหรับการซื้ออุปกรณ์รับชมทีวีดิจิทัล เฉลี่ยที่มูลค่าคูปองละ 690 บาท
ชงเพิ่มมูลค่าคูปองเท่าราคากล่อง
นางสาวสุภิญญา กลางณรงค์ กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยหลังเสร็จสิ้นการประมูลทีวีดิจิทัล ประเภทธุรกิจ 24 ช่อง หากไม่พบความผิดปกติของการประมูลและไม่มีเรื่องร้องเรียน คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.) จะรับรองผลการประมูลได้ใน 15 วัน จากนั้นจะนำเรื่องเข้าบอร์ดใหญ่ กสทช. เพื่อพิจารณาเห็นชอบ และเข้าสู่กระบวนการออกใบอนุญาตต่อไป ซึ่งผู้ประกอบการที่ได้รับใบอนุญาต จะต้องเลือกผู้ให้บริการเช่าโครงข่าย(MUX) เลือกหมายเลขช่อง เตรียมจ่ายเงินก้อนแรก และเตรียมการออกอากาศครั้งแรกไม่เกินไตรมาสแรกปี 2557

"ยอมรับว่าราคาประมูลเกินความคาดหมาย เพราะการแข่งขันคึกคักมาก สะท้อนให้เห็นว่าอุตสาหกรรมฟรีทีวี ยังเป็นที่ต้องการสูงและเติบโตไปได้อีก ประเมินจากความพร้อมลงทุนของผู้ประกอบการ แม้จะเสี่ยงขาดทุนในช่วงปีแรกๆ และแม้จะลงทุนไปในทีวีดาวเทียมแล้วก็ตาม แต่การผลิตในระบบฟรีทีวี คงต้องเพิ่มคุณภาพและความหลากหลาย เพราะจะเป็นสื่อทีวีที่เข้าถึงประชาชนทั้งประเทศ" นางสาวสุภิญญา กล่าว

อย่างไรก็ตามจากมูลค่าการประมูลที่เพิ่มขึ้นสูงจากราคาขั้นต้น จึงมีความเป็นไปได้ที่จะ "เพิ่มมูลค่า" คูปองส่วนลด เพื่อซื้ออุปกรณ์รับชมทีวีดิจิทัล ให้กับ 22 ล้านครัวเรือน จากเดิมเฉลี่ยคูปองละ 690 บาท อาจพิจารณาเพิ่มมูลค่าให้เท่ากับราคาจำหน่ายขั้นต่ำของกล่องรับสัญญาณทีวีดิจิทัลในปัจจุบัน เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายให้ประชาชน พร้อมทั้งเพื่อจำนวนครัวเรือนที่ไม่มีทะเบียนบ้าน เช่น ชุมชนแออัด เพื่อเป็นการส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิในการรับรู้ข่าวสารของประชาชน

ทั้งนี้ กรอบเวลาการจัดสรรคูปอง จะต้องใกล้เคียงกับเวลาออกอากาศของทีวีดิจิทัล 24 ช่องใหม่ เพื่อลดจำนวนครัวเรือนไทยที่ต้องจ่ายเงินซื้ออุปกรณ์มาติดตั้งเอง อย่างไรก็ตามในกรณีที่ผู้ชมไม่ต้องการรอคูปอง และต้องการซื้ออุปกรณ์รับสัญญาณทีวีดิจิทัล ทั้งกล่องและจอทีวีระบบดิจิทัล จะต้องเลือกซื้อสินค้าที่มีสัญลักษณ์ของ กสทช. เพื่อเป็นการรับรองมาตรฐานเทคนิคว่าสามารถรับชมได้แน่นอน

นางสาวสุภิญญา กล่าวว่าความท้าทายหลังจากทีวีดิจิทัลออกอากาศ คือการกำกับดูแลเนื้อหา ซึ่งบอร์ด กสท.ได้ตกลงร่วมกันระดับหนึ่งแล้ว ว่าการเข้าไปควบคุมโดยรัฐ แบบใช้อำนาจตรงคงเป็นไปได้ยาก ซึ่งคาดว่าจะพิจารณาทบทวนร่างประกาศการกำกับเนื้อหาตามมาตรา 37 ในการประชุมนัดแรกของปี วันจันทร์ที่ 6 ม.ค.นี้ พร้อมวาระการรับรองผลการประมูล เพื่อสร้างบรรยากาศการก้าวเข้าสู่ทีวีในยุคดิจิทัล พร้อมส่งเสริมการกำกับดูแลกันเองขององค์กรสื่อและการกำกับร่วมกันระหว่าง กสทช. และผู้รับใบอนุญาตให้จริงจังมากขึ้น ถือเป็นจุดเริ่มต้นนับหนึ่งในกติกาใหม่และเวทีใหม่พร้อมๆกัน ดังนั้นจึงเป็นโอกาสดีที่ กสทช.จะได้ใช้จังหวะนี้ในการเปิดเวทีพูดคุย เพื่อวางกติกาต่างๆร่วมกัน เพื่อนำไปสู่การสร้างสมดุลระหว่างสิทธิเสรีภาพของสื่อและความรับผิดชอบต่อสังคม

กองทุนฯหารือเพิ่มมูลค่าคูปอง
นายพนา ทองมีอาคม กรรมการบริหาร กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ เปิดเผยว่าหลังจบการประมูลทีวีดิจิทัล 24 ช่อง ซึ่งมูลค่าการประมูลสูงกว่าราคาตั้งต้นไปกว่า 200% ซึ่งสะท้อนจากมุมมองของผู้ประมูล ที่เห็นโอกาสการลงทุนในอุตสาหกรรมทีวี และน่าจะเป็นต้นทุนที่ผู้ประกอบการสามารถดำเนินกิจการอยู่รอดได้

เดิมได้มีการอนุมัติมูลค่าราคาประมูลขั้นต้นทีวีดิจิทัล 24 ช่อง ที่มูลค่า 15,190 ล้านบาท สำหรับนำไปจัดสรรเป็นคูปองส่วนลด ให้กับ 22 ล้านครัวเรือนทั่วประเทศ ซื้ออุปกรณ์รับชมทีวีดิจิทัล หลังจากจบตัวเลขประมูลที่มูลค่า 50,862 ]ล้านบาท และหักมูลค่าราคาประมูลขั้นต้นแล้ว จะมีเงินส่วนเกินการประมูลส่งมอบให้กองทุนฯ จำนวน 35,672 ล้านบาท

จากมูลค่าส่วนเกินการประมูลค่อนข้างมากดังกล่าว จึงได้มีการหารือกับกรรมการ กสทช. บางท่านอย่างไม่เป็นทางการ ในการพิจารณา "เพิ่มมูลค่า" คูปองส่วนลด ให้กับครัวเรือนไทยทั่วประเภท เพื่อนำไปซื้ออุปกรณ์รับชมช่องรายการทีวีดิจิทัล เพื่อลดภาระผู้ชมให้มีค่าใช่จ่ายต่ำที่สุในการซื้ออุปกรณ์รับชมทีวีดิจิทัล ซึ่งถือเป็นภารกิจหลักของ กองทุนฯ ในการสนับสนุนการเข้าถึงสื่อสาธารณะคลื่นความถี่ฯ ทีวีดิจิทัล รวมทั้งสนับสนุนผู้ผลิตสื่อวิทยุและทีวี ประเภทชุมชนและสาธารณะ

ทั้งนี้ ในการพิจารณาเพิ่มมูลค่าคูปองดังกล่าว บอร์ดกองทุนฯ และบอร์ดใหญ่ กสทช. จะมีการหารือ เพื่อพิจารณาร่วมกันอีกครั้ง หลังจากมีการรับรองรายชื่อผู้ชนะการประมูล และการมอบใบอนุญาตผู้ชนะการประมูลทีวีดิจิทัลทั้ง 24 ช่อง