ครม.ขยายเวลาเก็บภาษีดีเซลอีก1เดือน

ครม.ขยายเวลาเก็บภาษีดีเซลอีก1เดือน

ครม.เห็นชอบขยายเวลาเว้นเก็บภาษีดีเซลต่อไปอีก 1 เดือน "ทนุศักดิ์"เผยกกต.รับทราบ เตรียมเสนอกกต.ครั้งต่อไปขอใช้ต่อเนื่องอีก 3 เดือน

นายทนุศักดิ์ เล็กอุทัย รัชมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบร่างประกาศกระทรวงการคลังต่ออายุมาตราการเว้นการเก็บภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซลออกไปอีก 1 เดือน จากเดิมที่มาตรการนี้จะหมดอายุลงในวันที่ 31 ธ.ค. 2556 ไปเป็นหมดอายุในวันที่ 31 ม.ค. 2557 โดยการอายุมาตรครั้งนี้ได้มีการแจ้งให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) รับทราบแล้ว และในครั้งต่อไป ครม.จะแจ้งให้ กกต.รับทราบเพื่อขอใช้มาตรการนี้ในระยะเวลา 3 เดือนต่อเนื่อง คือตั้งแต่เดือน ก.พ. - เม.ย. 2557 เพื่อให้ครอบคลุมช่วงเวลาในการเลือกตั้งและจัดตั้งรัฐบาลใหม่

นายทนุศักดิ์ กล่าวว่า มาตราการต่ออายุการเว้นการเก็บภาษีสรรพสามิตดีเซลเป็นมาตรการต่อเนื่องที่มีความจำเป็นเนื่องจากปัจจุบันมีการใช้น้ำมันดีเซลในภาคขนส่งเป็นจำนวนมากและหากไม่มีมาตรการนี้ราคาน้ำมันดีเซลอาจจะปรับเพิ่มจาก 29.99 บาทต่อลิตร ไปเป็น 40 บาทต่อลิตร และจะส่งผลกระทบต่อค่าครองชีพของประชาชนได้

นายพงษ์ศักดิ์ รักตพงษ์ไพศาล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานกล่าวว่ามาตรการเว้นการเก็บภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซล เป็นมาตรการต่อเนื่องที่มีความจำเป็นในการดูแลค่าครองชีพของประชาชน ซึ่งตนก็เคยได้เสนอกับ ครม.ว่าควรจะมีการพิจารณาต่ออายุมาตรการนี้ทุกๆ 6 เดือน โดยหากกลัวว่าราคาน้ำมันในตลาดโลกปรับตัวลดลงและไม่มีความจำเป็นต้องยกเว้นการเก็บภาษารรพสามิตน้ำมันดีเซล ครม.ก็สามารถมีมติยกเลิกมาตรการนี้ได้

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าการใช้มาตรการเว้นการเก็บภาษีสรรพสามิตดีเซลเป็นเวลา 1 เดือนจะทำให้รัฐสูญเสียรายได้ประมาณ 9000 ล้านบาท