ดีบุก เมตริกตันละ 1,198,490.00 สังกะสี เมตริกตันละ 102,270.00

ดีบุก	เมตริกตันละ 1,198,490.00 สังกะสี เมตริกตันละ 102,270.00

ประกาศราคาแร่ (กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่) เรื่อง กำหนดราคาเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ประเมิน สำหรับเรียกเก็บค่าภาคหลวงแร่ ประจำวันที่ 24 มิถุนายน 2567

ดีบุก	เมตริกตันละ 1,198,490.00 สังกะสี เมตริกตันละ 102,270.00