สถานการณ์ยางพารา ประจำวันที่ 20 มิถุนายน 2567

สถานการณ์ยางพารา ประจำวันที่ 20 มิถุนายน 2567

ยางแผ่นรมควันชั้น3 (สงขลา) 75.07 บาท (นครศรีฯ) 76.17 บาท (สุราษฏร์ฯ) 76.45 บาท น้ำยางสด (สงขลา) 76.45 บาท ยางก้อนถ้วย (สุราษฏร์ฯ) 60.00 บาท

สถานการณ์ยางพารา ประจำวันที่ 20 มิถุนายน 2567