สถานการณ์ยางพารา ประจำวันที่ 13 มิถุนายน 2567

สถานการณ์ยางพารา ประจำวันที่ 13 มิถุนายน 2567

ยางแผ่นดิบคุณภาพดี (สงขลา) 82.88 บาท (นครศรีฯ) 82.58 บาท ยางแผ่นรมควันชั้น3 (สงขลา) 84.15 บาท (นครศรีฯ) 83.35 บาท (สุราษฏร์ฯ) 83.24 บาท

สถานการณ์ยางพารา ประจำวันที่ 13 มิถุนายน 2567