รายงานราคาข้าวขายส่งตลาดกรุงเทพฯ (สมาคมโรงสีข้าวไทย) วันที่ 13 มิถุนายน 2567

รายงานราคาข้าวขายส่งตลาดกรุงเทพฯ (สมาคมโรงสีข้าวไทย) วันที่ 13 มิถุนายน 2567

ข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 2 (66/67) 2900-3050 ข้าวหอมปทุม (ยิงสี) 2850-2950 ข้าวเหนียว กข.6 อีสาน ปี 66/67 2750-2950 ข้าวเหนียวสันป่าตองเชียงใหม่ 65/66 2700-2800

รายงานราคาข้าวขายส่งตลาดกรุงเทพฯ (สมาคมโรงสีข้าวไทย) วันที่ 13 มิถุนายน 2567 รายงานราคาข้าวขายส่งตลาดกรุงเทพฯ (สมาคมโรงสีข้าวไทย) วันที่ 13 มิถุนายน 2567