'แม็คโคร' ชูนโยบายผู้นำค้าส่ง รับซื้อสินค้าเกษตร แก้ปัญหาราคาตกต่ำ  

'แม็คโคร' ชูนโยบายผู้นำค้าส่ง รับซื้อสินค้าเกษตร แก้ปัญหาราคาตกต่ำ   

ห้างค้าส่ง 'แม็คโคร' ชูนโยบายแก้ปัญหาราคาสินค้าเกษตรตกต่ำ รับซื้อสินค้าเกษตรกรตลอดปี ทั้งผักผลไม้ ล่าสุด รับซื้อปลากะพงครั้งใหญ่ 3 หมื่นกิโลกรัม จากพื้นที่ภาคใต้ ร่วมกระจายสินค้า เดินหน้าจัดโปรโมชั่น หวังกระตุ้นการบริโภคของคนไทยตลอดปี  

ห้างค้าส่ง "แม็คโคร" ภายใต้ บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน) กลุ่มธุรกิจค้าปลีก ซีพี ในปัจจุบันมีการเปิดสาขาในประเทศไทยประมาณ 145 สาขา และมีสาขาในต่างประเทศ ทั้งในกัมพูชา เมียนมา อินเดีย และจีน ได้วางนโยบายในการผลักดันสินค้าเกษตรของไทยอย่างต่อเนื่องผ่านการรับซื้อสินค้าเกษตรมาทุกปี เพื่อร่วมมือแก้ปัญหาราคาสินค้าเกษตรที่ตกต่ำ

ทั้งนี้หากย้อนกลับไปตั้งแต่ช่วงโควิด ได้จัดทำโครงการพิเศษ แม็คโครเคียงข้างเกษตรกรไทย สู้ภัยโควิด ผ่านการร่วมมือกับกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ รับซื้อสินค้าเกษตรจากเกษตรกรทั้ง ผลไม้ตามฤดูกาล ผัก สินค้าประมง พร้อมนำมาทำตลาดผ่านสาขาของแม็คโคร และจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดอย่างต่อเนื่อง เพื่อร่วมกระตุ้นการบริโภคผลไม้และสินค้าจากเกษตรกรไทย

ต่อเนื่องมาจนถึงในปี 2566 แม็คโครได้ประกาศนโยบายรับซื้อผลผลิตจากเกษตรกรชาวสวนต่อเนื่อง โดยในปีนี้ได้รับรับซื้อผลไม้ฤดูกาล จำนวนกว่า 36,000 ตัน เพิ่มขึ้น 20% จากปีก่อน พร้อมได้จัดโปรโมชั่น ภายใต้แนวคิด Amazing Thai Taste ตั้งแต่เดือน เม.ย.- ส.ค. เพื่อส่งเสริมการบริโภคผลไม้ของกลุ่มลูกค้าในประเทศ

ล่าสุดในเดือน ส.ค. ได้เดินหน้ารับซื้อปลากะพงกว่า 30,000 กิโลกรัมจากภาคใต้ แก้ปัญหาราคาตกต่ำ พร้อมนำไปเริ่มจำหน่ายที่แม็คโคร 19 สาขาในพื้นที่ภาคใต้ เริ่มตั้งแต่วันนี้จนถึง ต.ค. 2566 คาดว่าจะสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรกว่า 500 ล้านบาท ทั้งหมดเป็นการร่วมตอกย้ำนโยบายเคียงข้างเกษตรกรไทย

 

\'แม็คโคร\' ชูนโยบายผู้นำค้าส่ง รับซื้อสินค้าเกษตร แก้ปัญหาราคาตกต่ำ   

สำหรับโครงการนี้ แม็คโครได้ร่วมกับ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดและสำนักงานประมงจังหวัดสงขลา วางแผนรับซื้อปลากะพง จากเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาในพื้นที่อำเภอเทพา และอำเภอจะนะ นำไปจำหน่ายผ่านแม็คโคร 19 สาขาทั่วภาคใต้ นำร่อง 3 สาขาแรก ได้แก่ หาดใหญ่ พัทลุง และสตูล ถือเป็นการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายให้เกษตรกร และสร้างงานสร้างอาชีพให้คนในท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

ทั้งนี้ ข้อมูลของกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ปีที่ผ่านมา ระบุว่า มูลค่ารวมปลากะพงทั้งปี มีมากกว่า 6,000 ล้านบาท และมีปริมาณผลผลิตกว่า 51,000,000 กิโลกรัมต่อปี

นอกจากนี้ ในช่วงที่ผ่านมา ห้างค้าส่งแม็คโคร และห้างค้าปลีกโลตัส ได้ร่วมมือกับ  กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ รับซื้อลำไยกว่า 1,000,000 กิโลกรัม พร้อมนำไปวางจำหน่ายผ่านแม็คโคร-โลตัสทุกสาขากว่า 2,800 แห่งทั่วประเทศ โดยประเมินว่าจะทำให้เกษตรกรไทยมีเงินหมุนเวียนกว่า 40 ล้านบาท 

อีกทั้งจะมีการบริจาค 1 บาทต่อการขาย 1 กิโลกรัม ตั้งแต่วันนี้ถึง 30 ก.ย. 2566 เพื่อร่วมนำไปสนับสนุนชุมชนในจังหวัดภาคเหนือ

 

\'แม็คโคร\' ชูนโยบายผู้นำค้าส่ง รับซื้อสินค้าเกษตร แก้ปัญหาราคาตกต่ำ   

นางศิริพร เดชสิงห์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานการสื่อสารองค์กร บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน) ย้ำว่า การร่วมมือส่งเสริมเกษตรกรไทยผ่านการรับซื้อผลผลิตทางการเกษตร ของ “แม็คโคร-โลตัส" ในครั้งนี้ นับเป็นการร่วมสานต่อพันธกิจหลักในการเป็นแพลตฟอร์มแห่งโอกาสสำหรับผู้ประกอบการ SME และเกษตรกรไทยทั้งหมดจะร่วมสนับสนุนให้เกษตรกรและผู้ประกอบการไทย สร้างรายได้ที่มั่นคง และร่วมกระตุ้นการบริโภคของกลุ่มลูกค้าคนไทย