GULF เปิดบ้านต้อนรับคณะผู้ถือหุ้น เยี่ยมชมกิจการโรงไฟฟ้าอุทัย จ.อยุธยา

GULF เปิดบ้านต้อนรับคณะผู้ถือหุ้น เยี่ยมชมกิจการโรงไฟฟ้าอุทัย จ.อยุธยา

บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ GULF พาคณะผู้ถือหุ้น เข้าเยี่ยมชมกิจการโรงไฟฟ้าอุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา เสริมความเข้าใจในธุรกิจพลังงาน และสร้างความเชื่อมั่นในศักยภาพการเติบโตของบริษัทฯ

บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ GULF เปิดบ้านต้อนรับคณะผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมกิจการของบริษัท ณ โรงไฟฟ้าอุทัย อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา โดย โรงไฟฟ้าอุทัย เป็นโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติที่มีกำลังการผลิต 1,600 เมกะวัตต์ หนึ่งในโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ (Independent Power Producers : IPP) นอกจากนี้ผู้ถือหุ้นยังได้เข้าไปเยี่ยมชมและรับฟังข้อมูลธุรกิจดาวเทียมที่สถานีบริการภาคพื้นดินไทยคม ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี นับเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้เห็นภาพรวมธุรกิจกลุ่มบริษัทกัลฟ์ เพื่อส่งเสริมความเข้าใจในธุรกิจที่ถูกต้อง

การเยี่ยมชมกิจการโรงไฟฟ้าอุทัย นายบุญชัย ถิราติ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ น.ส.ยุพาพิน วังวิวัฒน์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน ได้ให้ข้อมูลภาพรวมการดำเนินธุรกิจ ความคืบหน้าของโครงการต่างๆ และแผนการดำเนินงานในอนาคต นอกจากนี้ผู้ถือหุ้นยังได้เยี่ยมชมรอบโรงไฟฟ้า โดยมีทีมวิศวกรคอยให้ข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการผลิตไฟฟ้าอีกด้วย

GULF เปิดบ้านต้อนรับคณะผู้ถือหุ้น เยี่ยมชมกิจการโรงไฟฟ้าอุทัย จ.อยุธยา

น.ส.ยุพาพิน วังวิวัฒน์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน GULF กล่าวว่า การพาผู้ถือหุ้นมาเยี่ยมชมกิจการโรงไฟฟ้าในครั้งนี้ ได้ผลตอบรับอย่างดีจากผู้ถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้นมีความเข้าใจในธุรกิจพลังงานมากขึ้น และเชื่อมั่นในศักยภาพการเติบโตของ GULF ที่มุ่งสร้างผลตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้นในระยะยาวและให้ความสำคัญกับการลดการปล่อยคาร์บอนฯ หรือ Decarbonization โดยจะมุ่งเน้นขยายธุรกิจ พลังงานหมุนเวียน มากขึ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อเดินหน้าสู่เป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Emission)

GULF เปิดบ้านต้อนรับคณะผู้ถือหุ้น เยี่ยมชมกิจการโรงไฟฟ้าอุทัย จ.อยุธยา

สำหรับการเยี่ยมชมสถานีบริการภาคพื้นดินไทยคม ลาดหลุมแก้วของบริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) หรือ THCOM นั้น ได้รับเกียรติจาก ดร.สกล กิตติวัชราพงษ์ ที่ปรึกษาบริษัทฯ เป็นผู้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับภูมิทัศน์ธุรกิจดาวเทียมในไทยและต่างประเทศ เทคโนโลยีดาวเทียมที่น่าสนใจ โซลูชันที่ทันสมัย และภาพรวมธุรกิจของ THCOM ในปัจจุบัน ส่วนนายอนุวัฒน์ สงวนทรัพยากร หัวหน้าคณะผู้บริหาร ด้านการเงิน เป็นผู้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลประกอบการที่ผ่านมาของ THCOM รวมไปถึงธุรกิจใหม่ๆ ที่จะเพิ่มรายได้ให้กับบริษัทฯ

นอกจากนี้ ทีมวิศวกรดาวเทียมยังพาผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมจุดต่างๆ ทั้งนิทรรศการประวัติดาวเทียมไทยคม ห้องควบคุมการเผยแพร่สัญญาณโทรทัศน์ดาวเทียม (Master Control Room) ห้องควบคุมการทำงานดาวเทียม Thaicom 7 และ Thaicom 8 (Satellite Control Room) ที่ทำให้ผู้ถือหุ้นได้สัมผัสการทำงานในสถานีบริการภาคพื้นดินไทยคมอย่างใกล้ชิด 

ทั้งนี้ THCOM เป็นผู้ให้บริการดาวเทียมไทยในเอเชีย โดย GULF ถือหุ้นใน THCOM ในสัดส่วน 41.1% ซึ่ง GULF และ THCOM จะเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ เพื่อขับเคลื่อนแผนงานที่จะต่อยอดศักยภาพการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลทั้งในและต่างประเทศ สร้างโอกาสทางธุรกิจจากเศรษฐกิจอวกาศ (Space Economy) รวมถึงธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในอนาคต ที่เป็นรากฐานในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศต่อไป

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมการพาผู้ถือหุ้นชมกิจการของบริษัทฯ ครั้งต่อไป สามารถติดตามได้ที่หน้าเว็บไซต์นักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทฯ โดย คลิกที่นี่