รายงานราคาข้าวขายส่งตลาดกรุงเทพฯ (สมาคมโรงสีข้าวไทย) วันที่ 1 มิถุนายน 2566

รายงานราคาข้าวขายส่งตลาดกรุงเทพฯ (สมาคมโรงสีข้าวไทย) วันที่ 1 มิถุนายน 2566

ข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 2 (65/66) 2630-2750 ข้าวหอมปทุมธานี (ยิงสี) 1950-2000 ข้าวขาว 5% 1590-1600 ข้าวนึ่ง 100% สีอ่อน 1600

รายงานราคาข้าวขายส่งตลาดกรุงเทพฯ (สมาคมโรงสีข้าวไทย) วันที่ 1 มิถุนายน 2566