“ดิ เอราวัณ กรุ๊ป” จัดทัพครั้งใหญ่ แต่งตั้งเอ็มดีคนใหม่ “ยูเซฟ อิล คัมริ”

“ดิ เอราวัณ กรุ๊ป” จัดทัพครั้งใหญ่  แต่งตั้งเอ็มดีคนใหม่ “ยูเซฟ อิล คัมริ”

“ดิ เอราวัณ กรุ๊ป” ประกาศจัดทัพครั้งใหญ่ ปรับผังองค์กรและปรับโครงสร้างผู้บริหารระดับสูง แต่งตั้งลูกหม้อมากประสบการณ์ “ยูเซฟ อิล คัมริ” เป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่ (เอ็มดี) คนใหม่ แทน “เพชร ไกรนุกูล”

รายงานข่าวจากบริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ ERW ประกาศ ปรับโครงสร้างผู้บริหาร ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้บริษัทมีโครงสร้างการบริหารที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น มีความเหมาะสมและคล่องตัวในการบริหารงาน เพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน ภายใต้สภาวะอุตสาหกรรมที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ 

โดยบริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) จะมุ่งเน้นการพัฒนาและเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน เสริมสร้างความแข็งแกร่งของโรงแรมระดับ 3-5 ดาว ที่สร้างผลตอบแทนที่ดี ในขณะที่บริษัท เอราวัณ ฮ็อป อินน์ จำกัด (บริษัทย่อย) จะมุ่งเน้นการพัฒนาและขยายโรงแรม HOP INN ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก เพื่อก้าวสู่การเป็นผู้นำเครือข่ายโรงแรมราคาประหยัด (บัดเจ็ท โฮเทล)

เพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 มีมติ แต่งตั้ง “มร. ยูเซฟ อิล คัมริ” เป็น กรรมการผู้จัดการใหญ่ คนใหม่ แทน นายเพชร ไกรนุกูล มีผลวันที่ 1 มกราคม 2566

มร. ยูเซฟ อิล คัมริ เป็นผู้มีความเหมาะสมและมากด้วยประสบการณ์ ในธุรกิจ โรงแรมและรีสอร์ท โดยได้ร่วมงานกับ ดิ เอราวัณ กรุ๊ป มากว่า 14 ปี ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง รองกรรมการผู้จัดการสายปฏิบัติการโรงแรม เป็นผู้บริหารรุ่นใหม่ที่มีวิสัยทัศน์ในการบริหารจัดการ และจะสามารถนำพา บริษัท ดิ อราวัณ กรุ๊ป ไปสู่ความสำเร็จต่อไป

ด้าน นายเพชร ไกรนุกูล ยังคงดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ และเป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่ ของบริษัท เอราวัณ ฮ็อป อินน์ จำกัด ด้วยประสบการณ์และความสำเร็จที่สร้างให้กับบริษัทฯ ตลอดระยะเวลา 18 ปี จะสามารถนำพา แบรนด์ ฮ็อป อินน์ ให้เติบโต แบบก้าวกระโดด สู่ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (APAC) ตามแผนกลยุทธ์ระยะยาวของบริษัทฯ ต่อไป