“ทูตไทยในฝรั่งเศส” พบเลขาฯ BIE ยันความพร้อม Expo 2028 ภูเก็ต

“ทูตไทยในฝรั่งเศส” พบเลขาฯ BIE ยันความพร้อม Expo 2028 ภูเก็ต

“เอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส” นำคณะ สสปน. เข้าพบเลขาฯ BIE ยืนยันศักยภาพไทย เจ้าภาพจัด Expo 2028 ที่ภูเก็ต ขณะที่ BIE พอใจเห็นความพร้อมประเทศไทย

นายธนา เวสโกสิทธิ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส ได้นำคณะผู้เเทนไทยจากสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (สสปน.) นำโดยนายจิรุตถ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ เเละคณะ และสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงปารีส พร้อมด้วยนางสาวจิตราภรณ์ เลิศทวีวิทย์ ที่ปรึกษา (ฝ่ายเศรษฐกิจ) เข้าพบหารือกับนาย Dimitry S. Kerkentzes เลขาธิการองค์การนิทรรศการนานาชาติ (Bureau International des Expositions: BIE) เพื่อแจ้งความคืบหน้าเรื่องการเตรียมความพร้อมของไทยเกี่ยวกับการเป็นเจ้าภาพจัดงาน Expo 2028 – Phuket, Thailand ในปี 2571 ภายใต้แนวคิด “Future of Life: Living in Harmony, Sharing Prosperity” ระหว่างวันที่ 24-29 ก.ค. 2565

ในการนี้ เลขาธิการ BIE ได้เน้นย้ำว่า คณะ Enquiry Mission ของ BIE พอใจกับผลการเยือนจังหวัดภูเก็ต เพื่อสำรวจพื้นที่และยินดีที่ได้ทราบถึงความพร้อม ศักยภาพ เเละการสนับสนุนของรัฐบาลไทยและทุกภาคส่วนในการเป็นเจ้าภาพจัดงาน Expo ดังกล่าว พร้อมทั้งเร่งรัดให้รัฐบาลและทุกภาคส่วนของฝ่ายไทยให้ความสำคัญอย่างจริงจังกับการรณรงค์หาเสียงกับประเทศสมาชิก BIE ก่อนการลงคะแนนเสียงในเดือน มิ.ย. 2566 ณ กรุงปารีส โดยในโอกาสนี้ ผอ. สสปน. เเละคณะยังจะเป็นผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุม Expo 2027/28 Candidates Coordination Meeting ครั้งที่ 3 ในวันที่ 3 พ.ย. 2565 ณ สำนักงาน BIE อีกด้วย