ไทยเบฟ เขย่าโครงสร้างกลุ่มธุรกิจ ปั้นเครื่องยนต์เร่งโตตลาดอาเซียน

ไทยเบฟ เขย่าโครงสร้างกลุ่มธุรกิจ ปั้นเครื่องยนต์เร่งโตตลาดอาเซียน

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)ย้ำกลยุทธ์ความยั่งยืนเคลื่อนธุรกิจเติบโตทั้งไทยและอาเซียน พร้อมวางเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อม สังคมและธรรมาธิบาล มุ่งบรรลุการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สุทธิเป็นศูนย์ภายในปี 2583

นายฐาปน สิริวัฒนภักดี กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ เปิดเผยว่า ไทยเบฟมีการปรับโครงสร้างองค์กรและการบริหารงาน โดยวาง 3 กลุ่มผลิตภัณฑ์ ได้แก่ สุรา เบียร์ และเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ให้เป็นเครื่องยนต์สำคัญผลักดันการเติบโตในตลาดอาเซียน

พร้อมกันนี้ได้วางงบลงทุน เพื่อขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่อง รับสถานการณ์โควิดคลี่คลาย โดยการลงทุนครอบคลุมทั้งหมวดสุรา เบียร์ เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ และอาหาร

ด้านภาพรวมผลการดำเนินงานของไทยเบฟยังแข็งแกร่ง แม้เผชิญกับความท้าทายจากโควิด-19 ขณะที่สถานการณ์ล่าสุดไวรัสคลี่คลาย มาตรการรัฐผ่อนคลาย การเปิดประเทศ เอื้อการเดินทางท่องเที่ยว การบริโภคกลับมาฟื้นตัว ส่งผลบวกต่อตลาดยุทธศาสตร์ประเทศไทยและเวียดนาม และกลายเป็นปัจจัยหนุนรายได้และกำไรของกลุ่มเติบโตขึ้น

ทั้งนี้ รายได้จากการขายในช่วง 9 เดือนแรกของกลุ่มมีมูลค่า 207,922 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 8.2% เทียบช่วงเดียวกันปีก่อน สะท้อนความต้องการบริโภคฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่ง ขณะเดียวกันบริษัทยังบริหารตราสินค้าให้ประสบความสำเร็จ ทำให้กำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดบัญชี หรือ EBITDA อยู่ที่ 39,110 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 6.7% ด้านสถานะการเงินของกลุ่มยังแข็งแกร่ง โมีเสถียรภาพของกระแสเงินสดที่ดี และมีความพยายามลดหนี้ลงอย่างต่อเนื่อง

ขณะที่ภาพรวมการกลับมาใช้ชีวิตตามปกติเป็นเรื่องดี แต่ธุรกิจยังต้องเผชิญความท้าทายใหม่ๆ จากภาวะเงินเฟ้อและต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้น ความตึงเครียดด้านภูมิรัฐศาสตร์ อาจส่งผลกระทบต่อการบริโภคในครัวเรือน แต่บริษัทจะยังคงดำเนินมาตรการบริหารต้นทุนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป เพื่อให้กลุ่มมีความพร้อมรับมือกับแรงกดดันเหล่านี้

“รากฐานไทยเบฟที่แกร่ง จึงเชื่อมั่นว่าจะรับมือกับความท้าทายต่างๆ ได้อย่างมั่นคงและหนักแน่น แม้ช่วงเวลาอันเลวร้ายที่สุดของการระบาดของโควิด-19 จะผ่านพ้นไปแล้ว แต่เราจะไม่นิ่งนอนใจ เราจะมุ่งมั่นเสริมสร้างธุรกิจและเพิ่มความแข็งแกร่งทางการเงิน พร้อมทั้งดูแลและปกป้องบุคลากรของเราทั้งในด้านสุขภาพและความปลอดภัย”

แนวทางสร้างการเติบโตที่ยั่งยืน (Enabling Sustainable Growth) ไทยเบฟยังมีเป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ในปี 2568