กองสลากกินแบ่งรัฐบาล ประกาศรายชื่อ ผู้ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิ์ซื้อ-จองล่วงหน้าฯ รายใหม่

กองสลากกินแบ่งรัฐบาล ประกาศรายชื่อ ผู้ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิ์ซื้อ-จองล่วงหน้าฯ รายใหม่

ตรวจสอบด่วนเลย กองสลากกินแบ่งรัฐบาล ประกาศรายชื่อ ผู้ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิ์ซื้อ-จองล่วงหน้าฯ รายใหม่ แล้ว

สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล หรือ กองสลากกินแบ่งรัฐบาล ได้เปิดรับสมัครลงทะบียนเป็นผู้ซื้อ-จองลวงหน้าสลากกินแบ่งรัฐบาล มีผู้สมัครกว่า 900,000 (เก้าแสน) ราย หลังจากที่สำนักงานสลากฯ ประกาศให้ผู้มีสิทธิที่จะเข้าสู่กระบวนการสุ่มคัดเลือกและให้เวลาในการตรวจสอบรายชื่อ 7 วันก่อนที่จะทำการสุ่มคัดเลือกวานนี้ (10 ส.ค. 2565) 

พิจารณาผู้สมัครที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก่อน ซึ่งจากการตรวจสอบข้อมูล มีผู้ผ่านการตรวจสอบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จำนวน 299,353 ราย หลังจากตัดรายชื่อผู้ที่ได้เป็นตัวแทนสลากดิจิทัลออกไปแล้ว เพื่อนำไปทำการสุ่มคัดเลือกให้ได้จำนวนที่ต้องการ 70,000 ราย 

หลังจากสุ่มคัดเลือกเรียบร้อยแล้ว สำนักงานสลากฯ จะทำการประกาศรายชื่ออย่างไม่เป็นทางการ ทางเว็บไซต์สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นผู้มีสิทธิ์ทำรายการซื้อ-จองล่วงหน้าสลากกินแบ่งรัฐบาล รายใหม่ ปี 2565 ซึ่งรอการพิจารณาจากคณะกรรมการสลากฯ ตรวจสอบรายชื่อคลิกลิงค์ตามรายจังหวัด ดังนี้

1. ภาคกลาง

กรุงเทพมหานคร

พิษณุโลก

สุโขทัย

เพชรบูรณ์

พิจิตร

- กำแพงเพชร

นครสวรรค์

ลพบุรี

ชัยนาท

อุทัยธานี

สิงห์บุรี

อ่างทอง

สระบุรี

พระนครศรีอยุธยา

สุพรรณบุรี

นครนายก

ปทุมธานี

นนทบุรี

นครปฐม

สมุทรปราการ

สมุทรสาคร

สมุทรสงคราม

2. ภาคตะวันตก

ตาก

กาญจนบุรี

ราชบุรี

เพชรบุรี

ประจวบคีรีขันธ์

3. ภาคตะวันออก

สระแก้ว

ปราจีนบุรี

ฉะเชิงเทรา

ชลบุรี

ระยอง

จันทบุรี

ตราด