เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง x เนสท์เล่ เพียวไลฟ์ “คืนชีวิตให้ขวดพลาสติก”

เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง x เนสท์เล่ เพียวไลฟ์  “คืนชีวิตให้ขวดพลาสติก”

"เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง" ผนึก "เนสท์เล่ เพียวไลฟ์" เดินหน้าโครงการ "คืนชีวิตให้ขวดพลาสติก" ในพื้นที่โครงการก่อสร้างทั่วกรุงเทพฯ จัดทำป้ายสื่อสาร 3 ภาษา กระตุ้นการคัดแยกขยะในกลุ่มคนงาน

เปิดโปรเจกต์ความร่วมมือครั้งแรกในโครงการ  "คืนชีวิตให้ขวดพลาสติก" นับเป็นการผนึกกำลังข้ามอุตสาหกรรมเพื่อร่วมส่งเสริมความยั่งยืนในพื้นที่โครงการก่อสร้าง ระหว่าง บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) หรือ PLE  ผู้ดำเนินธุรกิจรับเหมาก่อสร้างครบวงจรนำโดย ธาดา ชุมะศารทูล กรรมการบริหาร และ นันทพัชร์ ศรีสุชาต รองประธานบริหาร ฝ่ายการตลาด

ร่วมกับ บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายน้ำดื่ม "เนสท์เล่ เพียวไลฟ์" โดย ปิยะทัศน์ โล่อธิกุล ผู้จัดการฝ่ายขายแผนกน้ำดื่ม และ ศุภวัฒน์ คามีเยาน์ ผู้จัดการโปรเจกกลยุทธ์ แผนกน้ำดื่ม 

โครงการ "คืนชีวิตให้ขวดพลาสติก"  ได้ดำเนินการจัดตั้งจุดแยกขยะสำหรับการเก็บขวดน้ำและขยะรีไซเคิลอื่นๆ ภายในสำนักงานใหญ่ บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) หรือ PLE และไซต์ก่อสร้างทั่วกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ภายใต้แนวคิด “คืนชีวิตให้ขวดพลาสติก” ก่อนจะนำไปเข้ากระบวนการแปรรูปเพื่อรีไซเคิลพลาสติกต่อไป 

เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง x เนสท์เล่ เพียวไลฟ์  “คืนชีวิตให้ขวดพลาสติก”

การขับเคลื่อนโครงการ "คืนชีวิตให้ขวดพลาสติก" ได้คำนึงถึงคนงานก่อสร้างชาวกัมพูชาและเมียนมา จึงได้จัดทำป้ายสื่อสารโครงการ 3 ภาษา ภายในพื้นที่ก่อสร้างเพื่อส่งเสริมให้เกิดความตื่นตัวเรื่องการคัดแยกขยะในกลุ่มคนงาน 

เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง x เนสท์เล่ เพียวไลฟ์  “คืนชีวิตให้ขวดพลาสติก”

นอกจากนี้ ยังได้รายงานตัวเลขวัดผลโครงการผ่าน Sustainability Board บริเวณหน้าพื้นที่โครงการก่อสร้างควบคู่ไปกับ Safety Board เพื่อแสดงจำนวนขยะจากบรรจุภัณฑ์ที่คัดแยกได้ในโครงการ

ตลอดจนคำนวณค่า Carbon Emission ที่สามารถลดได้จากการดำเนินโครงการ อันจะขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายใหญ่ของ บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) หรือ PLE และ "เนสท์เล่" ในการสนับสนุนความยั่งยืนต่อไป