ยอดโอนคอนโดของชาวต่างชาติไตรมาส2/65จีนรั้งแชมป์

ยอดโอนคอนโดของชาวต่างชาติไตรมาส2/65จีนรั้งแชมป์

ศูนย์ข้อมูลอสังหาฯ เผย10 อันดับยอดโอนคอนโดต่างชาติไตรมาส2/65 ลูกค้าจีน ยังคงรั้งตำแหน่งแชมป์ ทั้งจำนวนหน่วยและมูลค่าสูงสุด ในแง่จำนวนสัญชาติที่มีการโอนกรรมสิทธิ์อันดับ 2 รัสเซีย อันดับ3 สหรัฐอเมริกา อันดับ4 เยอรมัน และอันดับ 5 อินเดีย

นายวิชัย วิรัตกพันธ์ ผู้ตรวจการธนาคารอาคารสงเคราะห์ และรักษาการผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์  หรือ REIC  กล่าวว่า สถานการณ์การโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยของคนต่างชาติไตรมาส 2 ปี 2565 และคาดการณ์ ปี 2565 ด้านอุปสงค์ในตลาดที่อยู่อาศัยของของคนต่างชาติ โดยศูนย์ข้อมูลอสังหาฯ ประมวลผลจากข้อมูลการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ของกรมที่ดิน พบว่าหน่วยโอนกรรมสิทธิ์อาคารชุดของคนต่างชาติทั่วประเทศในปี 2564 มีจำนวน8,198 หน่วย จากจำนวนหน่วยการโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดทั้งสิ้น 89,836 หน่วย มูลค่า 36,610 ล้านบาท จากมูลค่าการโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดทั้งสิ้น 253,907 ล้านบาท 

สำหรับสถานการณ์หน่วยโอนกรรมสิทธิ์อาคารชุดของคนต่างชาติ ใน 6 เดือนแรกของปี 2565 มีจำนวนทั้งสิ้น 4,433 หน่วย เพิ่มขึ้น1.4 %เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน ซึ่งมีจำนวน  4,370 หน่วยมีมูลค่าการโอนกรรมสิทธิ์อาคารชุดคนต่างชาติ จำนวน  22,331 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 9.1% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน ซึ่งมีจำนวน 20,472 ล้านบาท

 โดยผู้ซื้อสัญชาติ "จีน "ยังคงมีการโอนกรรมสิทธิ์สูงสุด ทั้งจำนวนหน่วยและมูลค่า โดยมีการโอนกรรมสิทธิ์จำนวน 1,124 หน่วย มูลค่า 5,931 ล้านบาท โดยลำดับ 2 ทั้งจำนวนหน่วยและมูลค่าจะมีความแตกต่างกัน

โดยสัญชาติที่มีการโอนกรรมสิทธิ์จำนวนหน่วยสูงสุดเป็นลำดับ 2 คือรัสเซีย จำนวน 129 หน่วย มูลค่า 415 ล้านบาท ลำดับ 3 สหรัฐอเมริกา จำนวน 116 หน่วย มูลค่า 643 ล้านบาท ลำดับ 4 เยอรมัน  จำนวน 80 หน่วย มูลค่า 266 ล้านบาท ลำดับ 5 อินเดีย จำนวน 79 หน่วย มูลค่า 353 ล้านบาท


  

 10 อันดับแรกของหน่วยโอนคอนโดคนต่างชาติ และ10 อันดับแรกของมูลค่าโอนกรรมสิทธิ์คอนโดคนต่างชาติไตรมาส2/65

ยอดโอนคอนโดของชาวต่างชาติไตรมาส2/65จีนรั้งแชมป์

5 สัญชาติที่โอนคอนโดมากสุดในไตรมาส2/65 

ยอดโอนคอนโดของชาวต่างชาติไตรมาส2/65จีนรั้งแชมป์ ยอดโอนคอนโดของชาวต่างชาติไตรมาส2/65จีนรั้งแชมป์