SINGER ไตรมาส 3/64 กำไร 165 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 41%

SINGER ไตรมาส 3/64 กำไร 165 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 41%

SINGER ไตรมาส 3/64 คว้ากำไร 165 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 41% จากช่วงเดียวกันปีก่อน หนุนกำไร 9 เดือนปี 64 อยู่ที่ 488 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 53%

บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) หรือ SINGER เปิดเผยว่า ไตรมาสที่ 3 ของปี 2564 กลุ่มบริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 165 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้น 48 ล้านบาท หรือร้อยละ 41.0 จากกำไรสุทธิ 117 ล้านบาทของไตรมาสที่ 3 ของปีก่อน

สำหรับงวด 9 เดือนของปี 2564 กลุ่มบริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 488 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้น 169 ล้านบาท หรือร้อยละ 53.0 จากกำไรสุทธิ 319 ล้านบาท ของงวดเดียวกันของปีก่อน

ขณะที่รายได้รวมไตรมาสที่ 3 และงวด 9 เดือนของปี 2564 เพิ่มขึ้นจำนวน 70 ล้านบาท และ 556 ล้านบาท ตามลำดับ โดยเป็นผลจากการเพิ่มขึ้นหลักของรายได้จากการขายและรายได้ดอกเบี้ย

สำหรับไตรมาสที่ 3 รายได้จากการขายลดลงจำนวน 36 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 6.7 ต้นทุนขายลดลงจำนวน 50 ล้านบาท และมีอัตรากำไรขั้นต้นเท่ากับ 49.8%

สำหรับงวด 9 เดือน SINGER มีรายได้จากการขายเพิ่มขึ้นจำนวน 197 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 11.5 ต้นทุนขายเพิ่มขึ้นจำนวน 3 ล้านบาท และมีอัตรากำไรขั้นต้นเท่ากับ 48.5% โดยการขายที่สำคัญมาจากสินค้า 5 ลำดับแรก ซึ่งก็คือเครื่องปรับอากาศ ตู้แช่ ตู้น้ำมัน เครื่องซักผ้า และโทรทัศน์

ทั้งนี้ ในปี 2564 การเติบโตของขอดขายเป็นผลจากการปรับตัวตามสภาวะตลาด รวมทั้งการเพิ่มจำนวนพนักงานขายและการจัดทีมขายให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น