หุ้น BIS พ้นมรสุมอหิวาต์สุกร มั่นใจรายได้ปีนี้โตตามเป้าเกิน 20%

หุ้น BIS พ้นมรสุมอหิวาต์สุกร มั่นใจรายได้ปีนี้โตตามเป้าเกิน 20%

หุ้น BIS เผยผลประกอบการ ครึ่งปีแรกรายได้รวม 1,042 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 13% และมีกำไรสุทธิ 30 ล้านบาท ตั้งเป้าขยายตลาดทั้งปศุสัตว์ และสัตว์เลี้ยง เพิ่มพันธมิตรธุรกิจ มั่นใจรายได้ปีนี้เติบโตตามเป้าไม่ต่ำกว่า 20% หลังพ้นมรสุมอหิวาต์สุกร

นายสัตวแพทย์ ธนวัฒน์ คงเจริญสมบัติ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไบโอซายน์ แอนิมัล เฮลธ์ จำกัด (มหาชน) หรือ "BIS" ผู้นำยา วัคซีน และเวชภัณฑ์สัตว์ เปิดเผยถึงผลประกอบการงวด 6 เดือนแรกปี 2565 ว่า "บริษัทมีรายได้รวม 1,042 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 13% จากช่วงเดียวกันปีก่อนที่มีรายได้รวม 921 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 30.12 ล้านบาท ลดลง 9% จากช่วงเดียวกันปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 33 ล้านบาท โดยรายได้ที่เพิ่มขึ้นมาจาก 3 กลุ่มผลิตภัณฑ์หลัก คือ 1.ผลิตภัณฑ์เพื่อการวินิจฉัยโรคสำหรับสัตว์ (Diagnostic) 2.ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และวิตามินสำหรับสัตว์ (Nutrition) และ 3. ผลิตภัณฑ์วัตถุดิบอาหารสัตว์ (Ingredient)

ส่วนสาเหตุหลักที่กำไรสุทธิที่ปรับตัวลงเนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรทั่วโลก ทำให้จำนวนประชากรสุกรในภาพรวมลดลงอย่างมีนัยสำคัญในปีที่ผ่านมา ความต้องการ และกำลังซื้อของลูกค้าสำหรับสินค้ากลุ่มผลิตภัณฑ์ยาและวัคซีนสัตว์  (Animal Health) ลดลงทำให้ในไตรมาส 2 บริษัทต้องลดราคาเพื่อระบายสต็อกสินค้าที่ใกล้หมดอายุ จึงทำให้มีอัตรากำไรน้อยลง  แต่ทั้งนี้เป็นการได้รับผลกระทบเพียงชั่วคราวเท่านั้น โดยผลการดำเนินงานในงวด ไตรมาส 2 ของปี 2565  BIS มีรายได้รวม 502  ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2% จากรายได้รวม 492  ล้านบาท เมื่อเทียบกับช่วงไตรมาส 2 ปี 2564 และมีกำไรสุทธิ 13.2 ล้านบาท ลดลงจากกำไรสุทธิ 21.5 ล้านบาท ในช่วงเดียวกันของปีก่อน
 

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2565 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานงวดครึ่งปีแรกของปี 2565 ในอัตราหุ้นละ 0.06 บาท โดยจะขึ้นเครื่องหมาย XD ในวันที่  24 สิงหาคม 2565 และกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 25 สิงหาคม 2565 และจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในวันที่ 9 กันยายน 2565 นี้

"ในปีนี้ BIS ตั้งเป้าสร้างผลประกอบการที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยคาดว่ารายได้รวมจะเพิ่มขึ้นประมาณ 20 - 25% โดย รายได้หลักของบริษัท มาจากอุตสาหกรรมปศุสัตว์ ซึ่งเป็นธุรกิจต้นน้ำของอุตสาหกรรมอาหาร และรายได้บางส่วนจากธุรกิจเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยง ซึ่งมีการเติบโตสูง โดยบริษัท พยายามที่จะเพิ่มความสามารถในการทำกำไรให้สูงขึ้น และสร้างอัตราผลตอบแทนต่อส่วนผู้ถือหุ้น (ROE) ที่ดี โดย BIS ใช้กลยุทธ์การผลิตสินค้าแบรนด์ของบริษัท เองแทนการจ้างผลิต เพื่อเพิ่มรายได้ของกลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์ วัตถุดิบอาหารสัตว์ และลงทุนในการพัฒนาวัคซีนสำหรับสัตว์เพื่อจำหน่ายในประเทศไทย และภูมิภาคอาเซียน ทดแทนการนำเข้าวัคซีนจากต่างประเทศ และการเพิ่มสินค้าใหม่ที่ช่วยขยายตลาด

 

พิสูจน์อักษร....สุรีย์  ศิลาวงษ์