BLA ครึ่งปีแรก 65 กำไรพุ่ง 14.3% เฉียด 2 พันล้านบาท - ชู 5 กลยุทธ์สู่ความยั่งยืน

BLA ครึ่งปีแรก 65 กำไรพุ่ง 14.3% เฉียด 2 พันล้านบาท - ชู 5 กลยุทธ์สู่ความยั่งยืน

"กรุงเทพประกันชีวิต" เผยครึ่งปีแรก 65 กำไร 1,990 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 14.3%  หลังคุมค่าใช้จ่ายได้ดีขึ้น แม้รายได้จากการรับประกันภัยลดลง เบี้ยรับรวม 15,700 ล้านบาท ลดลง 7.2%

นายโชน โสภณพนิช กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ผลการดำเนินงานของบริษัทในไตรมาส 2/2565 เทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน  มีกำไรสุทธิ 1,189 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 58.3% และรายได้รวม 11,034 ล้านบาท ลดลง 1.2% มีเบี้ยรับประกันภัยปีแรก1,260 ล้านบาท ลดลง 35% และมีเบี้ยประกันภัยรับรวม 7,294 ล้านบาท ลดลง 6.1%

เนื่องจากในไตรมาสเดียวกันของปีที่ผ่านมา บริษัทมีการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ในช่องทางธนาคาร และกิจกรรมส่งเสริมการขายในช่องทางตัวแทนฯ ซึ่งได้รับผลตอบรับที่ดี

 

 

 

ทำให้ในช่วงครึ่งปีแรก 2565 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน  มีกำไรสุทธิ 1,990 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 14.3%  สาเหตุจากควบคุมค่าใช้จ่ายได้ดีขึ้น ขณะที่รายได้รวม 22,888 ล้านบาท ลดลง 4.2% มีเบี้ยรับประกันภัยปีแรก 2,665 ล้านบาท ลดลง 18.5%  และมีเบี้ยประกันภัยรับรวม 15,700 ล้านบาท ลดลง 7.2%

บริษัทมีสินทรัพย์รวม ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 จำนวน 343,960 ล้านบาท ลดลงจากสิ้นปี 2564 ที่ร้อยละ 0.1 จากการลดลงของมูลค่าตลาดของสินทรัพย์ลงทุน โดยสินทรัพย์ลงทุนมีสัดส่วนสูงที่สุดคือ ร้อยละ 95  

ทางด้านความมั่นคงของฐานะทางการเงิน บริษัทมีระดับความเพียงพอของเงินกองทุน (Capital Adequacy Ratio – CAR ณ สิ้นไตรมาส 2 ปี 2565 ที่ระดับ 364% เพิ่มขึ้นจากไตรมาสก่อนหน้า จากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลที่เพิ่มขึ้น

บริษัท ยังคงดำเนินการตามทิศทางการดำเนินธุรกิจที่กำหนดไว้ใน 3 ปี คือ ปี 2565 - 2567 ในการเสริมสร้างความสามารถทางการแข่งขันของบริษัท เพื่อการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนผ่าน 5 มิติหลัก ได้แก่ มิติด้านสุขภาพ ที่เน้นการให้บริการด้านสุขภาพที่เป็นเลิศ  มิติด้านความมั่งคั่ง ที่เน้นตอบความต้องการของประชาชนทุกกลุ่มโดยเฉพาะแบบประกันประเภทสะสมทรัพย์ และประกันควบการลงทุน มิติด้านดิจิทัลที่รองรับการก้าวสู่สังคมดิจิทัลในอนาคต ด้านช่องทางการขาย ที่ให้ความสำคัญในการพัฒนาคุณภาพของช่องทาง และเน้นการขยายช่องทางเพื่อให้ครอบคลุมโอกาสทางการตลาด และมิติด้านความรับผิดต่อสังคมสิ่งแวดล้อม


นายโชน กล่าวว่า ในไตรมาสที่ 2 ปี 2565 นี้ บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต ทำการตลาดในช่องทางจำหน่ายแต่ละช่องทาง โดยในช่องทางธนาคาร บริษัททำการตลาดผ่านแบบประกันสะสมทรัพย์ เกนเฟิสต์ ซิมเพิล (Gain 1st Simple)  ในส่วนของช่องตัวแทนได้ทำการยกระดับการทำงานของตัวแทนประกันชีวิต และที่ปรึกษาการเงิน ด้วยการลงนามจัดตั้งสำนักงานตัวแทนประกันชีวิต และที่ปรึกษาทางการเงินปี 2565 เพิ่มอีก 6 แห่ง สนับสนุนเส้นทางการเติบโตอย่างมั่นคง และยั่งยืนในอาชีพตัวแทนพร้อมมุ่งเน้นเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้วิธีการทำงาน เน้นย้ำกลยุทธ์ “เราสร้างคน” สู่ตัวแทน และที่ปรึกษาทางการเงินมืออาชีพ และบริษัทยังให้ความสำคัญในการสร้าง และพัฒนา CD
ตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาทางการเงิน ผ่านโครงการรับรองรายได้ผู้บริหารตัวแทนมืออาชีพ (Smart Leader) เพื่อยกระดับการพัฒนาคุณภาพทีมงานขายอย่างมั่นคง และยั่งยืน 


ทั้งนี้ กรุงเทพประกันชีวิต ยังคงเดินพัฒนาช่องทางการขายผ่านพันธมิตรต่างๆ  ซึ่งในไตรมาสที่ 2 นี้ บริษัทได้ร่วมกับ บริษัท เจมาร์ท อินชัวรันซ์ โบรกเกอร์ จำกัด บริษัทในเครือ บริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน) ด้วย 2 กลุ่มผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตที่เข้าถึงง่าย เบี้ยประกันเริ่มต้นแบบเบาๆ เพื่อเข้าถึงกลุ่มลูกค้ารุ่นใหม่


นอกจากนี้ กรุงเทพประกันชีวิต ยังได้เสริมบริการด้านสุขภาพ เพื่อครอบคลุมความต้องการในการดูแลสุขภาพของผู้ทำประกันสุขภาพ ผ่านบริการเสริมด้านสุขภาพภายใต้โครงการ BLA Every Care ของกรุงเทพประกันชีวิต และบริษัทได้มุ่งส่งเสริมการก้าวสู่สังคมไร้เงินสด และลดการใช้ทรัพยากรผ่านโครงการ “ร่วมลดได้ลุ้น 70 ปี กรุงเทพประกันชีวิต” สำหรับลูกค้าที่ทำธุรกรรมผ่านระบบออนไลน์ตามเงื่อนไขที่กำหนด โดยแคมเปญ ร่วมลดได้ลุ้น จะดำเนินการไปจนถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2565    

 

พิสูจน์อักษร....สุรีย์  ศิลาวงษ์