หุ้น AGE ไตรมาส 2/65 กำไรโตพรวด 28,536% อานิสงส์ราคาถ่านหินทะยาน

หุ้น AGE ไตรมาส 2/65 กำไรโตพรวด 28,536%  อานิสงส์ราคาถ่านหินทะยาน

หุ้น AGE ประกาศกำไรไตรมาส 2 โตพรวดกว่า 28,536% แตะ 315 ล้าน รับอานิสงส์ ขึ้นราคาถ่านหิน ตามราคาตลาดโลกทะยาน และการเติบโตของโลจิสติกส์

 บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน) หรือ AGE และ บริษัทย่อย รายงานผลการดำเนินงานงวดไตรมาส 2/2565 สิ้นสุด 30 มิ.ย.2565 มีรายได้จากการดำเนินงาน4,553.8 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,599 ล้านบาท หรือร้อยละ 53.8 เมื่อเทียบกับไตรมาส 2 ปี 2564 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการปรับราคาชายถ่านหินเฉลี่ยเพิ่มขึ้นตามดัชนีราคาถ่านหินโลก และการเติบโตของธุรกิจโลจิสติกส์โดยเฉพาะบริการขนส่งทางบก


 

บริษัทมีกำไรขั้นต้น 679.3 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 484.9 ล้านบาท หรือร้อยละ 249.4 เมื่อเทียบกับไตรมาส 2 ปี 2564 ซึ่งเติบโตในทิตทางเดียวกับรายไต้รวม อัตรากำไรขั้นต้น อยู่ที่ร้อยละ 14.8 เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 6.6 ในไตรมาส 2 ปี 2564 โตยมีสาเหตุหลักมาจากการปรับราาขายถ่านหินเฉลี่ยเพิ่มขึ้นได้สอดคล้องกับราคาดัชนีถ่านหินโลก และสามารถบริหารระยะเวลาการขายสินต้าได้เร็วขึ้น รวมถึงมีรายได้จากธุรกิจโลจิสติกส์เพิ่มสูงขึ้น

ขณะที่กำไรสุทธิในงวดนี้ มีมูลค่า 315 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 313.9 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 28,536% เมื่อทียบกับไตรมาส 2 ปี 2564 เนื่องจากการปรับราคาขายถ่านหินเฉลี่ยเพิ่มขึ้นตามราดาดัชนีถ่านหินโลก ส่งผลให้กลุ่มบริษัทสามารถรักษาส่วนต่างระหว่างราคาขายและต้นทุนของถ่านหินไต้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงมีรายได้จากธุรกิจโลจิลติกส์เพิ่มสูงขึ้น