บีทีเอส กรุ๊ป ย้ำจุดยืน ดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน เพื่ออนาคตที่ดีกว่า

บีทีเอส กรุ๊ป ย้ำจุดยืน ดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน เพื่ออนาคตที่ดีกว่า

บีทีเอส กรุ๊ป แสดงจุดยืน เปลี่ยนแผนธุรกิจสู่การมุ่งขับเคลื่อนองค์กรอย่างยั่งยืน และปรับนโยบายสิ่งแวดล้อม - เป็นกลางทางคาร์บอน เพื่ออนาคตที่ดีกว่า พร้อมลงทุนเสริมหุ้นหรือบริษัทที่มีคะแนน ESG ที่ดี ศักยภาพของบริษัทด้านพลังงานสะอาด

นายดาเนียล รอสส์ ผู้อำนวยการใหญ่สายการลงทุน และหัวหน้าฝ่ายการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จํากัด (มหาชน) หรือ BTS กล่าวว่า ในช่วงที่ผ่านมาบีทีเอส กรุ๊ปฯ ได้ดำเนินธุรกิจภายใต้กรอบการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนในหลายมิติ ซึ่งถือว่ามีผลการดำเนินงานเป็นที่น่าพอใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านสิ่งแวดล้อม และถือเป็นองค์กรผู้นําในเรื่องลดการปล่อยคาร์บอนในภาคการขนส่ง ซึ่งสามารถช่วยลดมลพิษทางอากาศในภาพรวม

อย่างไรก็ตามบีทีเอส กรุ๊ป มองว่าเป็นเรื่องท้าทายที่จะส่งเสริมให้เกิดการปรับเปลี่ยนมุมมองของผู้คนในการดำเนินธุรกิจที่ “มุ่งเน้นเฉพาะผลกำไรเพียงอย่างเดียว” ไปสู่การคำนึงถึงกรอบ 3 P (People สังคมและชุมชน,  Planet สิ่งแวดล้อม และ Profit ผลกำไรจากการดำเนินธุรกิจ)

โดยบีทีเอส กรุ๊ป ให้ความสำคัญกับการพัฒนากระบวนการดำเนินธุรกิจอย่างรอบด้าน (Sustainability in process) ที่มุ่งเน้นการปรับปรุง และการพัฒนากระบวนการดำเนินธุรกิจตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทางการส่งมอบสินค้าและบริการ

โดยได้กำหนดนโยบายการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อกำกับดูแล และควบคุมให้ทุกหน่วยงาน และพนักงานที่เกี่ยวข้องใช้เป็นหลักในการปฏิบัติงาน เพื่อรักษาสถานะให้ บีทีเอส กรุ๊ป มีความเป็นกลางทางคาร์บอน (A Carbon Neutral Company) เพื่อประโยชน์ของผู้มีส่วนได้

นายดาเนียล กล่าวเพิ่มว่า "ปัจจุบันกลุ่มนักลงทุนตระหนักถึงความสำคัญของการลงทุนอย่างยั่งยืนซึ่งจะเห็นได้จากความต้องการในการลงทุนที่เพิ่มมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัด และต้นทุนทางการเงินที่ลดลงสำหรับการดำเนินธุรกิจแบบสีเขียว (Green Finance) จะเห็นได้จากที่บีทีเอส กรุ๊ป และบริษัทอื่นๆ ได้ดำเนินการระดมทุนในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา

รวมไปถึงแนวโน้มการลงทุนที่เพิ่มขึ้นในหุ้นหรือบริษัทที่มีคะแนน ESG ที่ดี โดยเงินทุนนี้จะช่วยเสริมศักยภาพของบริษัทด้านพลังงานสะอาด ซึ่งคาดว่าจะเริ่มต้นการติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์บนชั้นดาดฟ้าโรงจอดและศูนย์ซ่อมบำรุงรถไฟฟ้าสายสีชมพู และสีเหลืองต่อไป"

 

 

พิสูจน์อักษร โดย....สุรีย์  ศิลาวงษ์