พาณิชย์ เผย 3 ปี นักประดิษฐ์ไทยยื่นจดทรัพย์สินทางปัญญาเฉลี่ยปีละ 6 หมื่นคำขอ

พาณิชย์ เผย 3 ปี นักประดิษฐ์ไทยยื่นจดทรัพย์สินทางปัญญาเฉลี่ยปีละ 6 หมื่นคำขอ

พาณิชย์ เผย นักธุรกิจ นักประดิษฐ์ไทยไม่แผ่ว ช่วงโควิดปี 63-65 ยื่นคำขอจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาเฉลี่ยปีละกว่า 6 หมื่นคำขอ ลดจากช่วงก่อนโควิดเล็กน้อย แต่สิทธิบัตร เพิ่มขึ้นทุกปี ส่วนใหญ่เป็นยา เวชภัณฑ์ สินค้าป้องกันโควิด

ผู้สื่อข่าวรายงานจากกระทรวงพาณิชย์ว่า ในช่วง 3 ปี หรือตั้งแต่ปี 63-65 ที่โควิด-19 ระบาด ผู้คนในแวดวงเศรษฐกิจในไทย และนักประดิษฐ์ ยังคงคิดค้นและสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นแนวโน้มที่ดีสำหรับการพัฒนาเศรษฐกิจไทยในระยะยาว เห็นได้จาก ในช่วง 3 ปี มีการยื่นคำขอจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาทุกประเภทกับกรมทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อขอรับความคุ้มครอง เฉลี่ยมากกว่าปีละ 60,000 คำขอ ลดลงจากช่วงก่อนโควิด-19 เล็กน้อยเท่านั้น โดยคำขอจดสิทธิบัตรเป็นทรัพย์สินทางปัญญา ประเภทเดียวที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่องทุกปี โดยเฉพาะสิทธิบัตรที่เกี่ยวกับยา เวชภัณฑ์ และสินค้าป้องกันโควิด 

โดยปี 63 มีการยื่นคำขอ 66,580 คำขอ เพิ่มขึ้น 2.21% จากปี 62 ที่มี 65,143 คำขอ แบ่งเป็น สิทธิบัตรการประดิษฐ์ 7,813 คำขอ เพิ่ม 0.79% สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ 5,430 คำขอ เพิ่ม 9.50% อนุสิทธิบัตร 4,186 คำขอ เพิ่ม 37.25% เครื่องหมายการค้า 49,151 คำขอ ลด 0.47%  

พาณิชย์ เผย 3 ปี นักประดิษฐ์ไทยยื่นจดทรัพย์สินทางปัญญาเฉลี่ยปีละ 6 หมื่นคำขอ  

ส่วนปี 64 ยื่นทั้งหมด 61,984 คำขอ ลด 6.90% จากปี 63 แบ่งเป็น สิทธิบัตรการประดิษฐ์ 7,903 คำขอ เพิ่ม 1.15% สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ 5,452 คำขอ เพิ่ม 0.41% อนุสิทธิบัตร 3,644 คำขอ ลด 12.95% เครื่องหมายการค้า 44,985 คำขอ ลด 8.48% 

ขณะที่ปี 65 ยื่นทั้งหมด 60,082 คำขอ ลดลง 3.07% จากปี 64 แบ่งเป็น สิทธิบัตรการประดิษฐ์ 8,431 คำขอ เพิ่ม 6.68% สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ 5,231 คำขอ ลด 4.05% อนุสิทธิบัตร 3,324 คำขอ ลด 8.78% เครื่องหมายการค้า 43,096 คำขอ ลด 4.20%  

สำหรับการยื่นจดทะเบียนจำนวนมาก ชี้ให้เห็นว่า คนไทยตระหนักถึงความสำคัญของการปกป้องคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา และนำมาใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์มากขึ้น ส่งผลให้ในปี 65 องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO) จัดให้ไทยอยู่อันดับ 43 ของโลกประเทศที่มีความสามารถด้านนวัตกรรม จาก 130 ประเทศทั่วโลก ถือเป็นอันดับ 3 ในอาเซียน โดยมีสัดส่วนค่าใช้จ่ายด้านวิจัยและพัฒนาที่ลงทุนโดยภาคธุรกิจมากเป็นอันดับ 1 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 

นอกจากนี้ การยื่นคำขอจำนวนมากของไทย ยังสอดคล้องกับรายงานดัชนีทรัพย์สินทางปัญญาโลก (World Intellectual Property Indicators) ปี 65 โดย WIPO ที่เผยแพร่ช่วงปลายปี 65 ระบุว่า ปี 64 การจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาของโลก ทั้งสิทธิบัตรการประดิษฐ์ เครื่องหมายการค้า และสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ เพิ่มขึ้นเป็นประวัติการณ์ แม้อยู่ในช่วงโควิด-19 โดยยื่นคำขอจดสิทธิบัตรการประดิษฐ์ มากถึง 3.4 ล้านคำขอ เป็นคำขอจากเอเชียมากที่สุด นำโดยจีน เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น อินเดีย, สิทธิบัตรการออกแบบ 5.3 ล้านคำขอ