PTG ยกระดับบริการ "PT Service Master" พลิกโฉมสถานีบริการน้ำมันสู่ระดับ 7 ดาว

PTG ยกระดับบริการ "PT Service Master" พลิกโฉมสถานีบริการน้ำมันสู่ระดับ 7 ดาว

PTG เร่งขับเคลื่อนบริการรูปแบบใหม่ "PT Service Master" พลิกโฉมปั๊มน้ำมันมุ่งสู่ระดับ 7 ดาว เพื่อตอบโจทย์ความพึงพอใจของลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการสถานีบริการน้ำมัน PT

ในปี 2565 ที่ผ่านมา บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) หรือ PTG ได้รับรางวัล "BUSINESS+ PRODUCT OF THE YEAR AWARDS 2022" ในกลุ่มพลังงานและสาธารณูปโภค ที่ผ่านการวิจัยและวิเคราะห์จากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและผ่านการโหวตคัดเลือกจากผู้บริโภค ซึ่งจัดโดย นิตยสาร Business+ ในเครือ บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน) ร่วมกับวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล ถือเป็นการตอกย้ำการเป็นองค์กรรุ่นใหม่ ที่มีการบริหารงานตลอดจนการบริการครบทุกมิติเพื่อให้ลูกค้าและผู้บริโภคประทับใจและมั่นใจในการใช้บริการสถานีบริการน้ำมัน PT รวมถึงยกระดับการให้บริการในสถานีบริการน้ำมัน PT ที่ต้องการพลิกโฉมการบริการที่แตกต่างจากภาพเดิมๆ PTG ได้เปิดตัวการให้บริการรูปแบบใหม่ "PT Service Master" หรือผู้ชำนาญการด้านการบริการในสถานีบริการน้ำมัน PT เพื่อดูแลและให้บริการลูกค้า พร้อมให้ความช่วยเหลือ อำนวยความสะดวก รวมถึงแนะนำสินค้าและบริการให้ลูกค้าได้รับสิทธิประโยชน์สูงสุด เกิดความประทับใจ เกิดรอยยิ้มกลับไปเมื่อเข้ามาใช้บริการ เพื่อเป็นที่หนึ่งในใจของคนไทยทั้งประเทศ

นายพิทักษ์ รัชกิจประการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) หรือ PTG เปิดเผยว่า ตลอด 5 ปีที่ผ่านมา PTG มุ่งมั่นและทุ่มเทในการพัฒนาบริการ สำรวจความต้องการของลูกค้า (Empathy) รวมถึงผสมผสานความรู้จากพนักงานที่อยู่หน้างาน เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าและสนองต่อธุรกิจ จนเกิดเป็นผู้ชำนาญการด้านการบริการในสถานีบริการน้ำมัน PT ซึ่งเป็นความท้าทายอย่างมากที่จะทำอย่างไรให้ PT Service Master เป็นที่รู้จักในตลาดสายงานบริการ และจะทำอย่างไรให้ภาพของสถานีบริการน้ำมันที่เปลี่ยนไปจากเดิม ซึ่ง PTG จำเป็นต้องคัดเลือกพนักงานที่มีความรู้ความสามารถ ถูกฝึกฝนทั้งความรู้ด้านสถานีบริการน้ำมัน การพัฒนาดูแลบุคลิกภาพ และ Service ระดับ 7 ดาว จนเกิดความชำนาญด้านการบริการในสถานีบริการน้ำมัน โดย PTG ให้ความสำคัญกับพนักงาน เพราะเชื่อว่า พนักงานมีความสุข จะสามารถส่งต่อความสุขจากใจให้กับลูกค้าได้เป็นอย่างดี

PTG ยกระดับบริการ "PT Service Master" พลิกโฉมสถานีบริการน้ำมันสู่ระดับ 7 ดาว

การบริการของ PT Service Master จะยกระดับการบริการลูกค้าให้ได้รับการบริการในรูปแบบโรงแรมระดับ 7 ดาว มีผู้ชำนาญการเป็นผู้ให้บริการโดยเฉพาะ ซึ่งจะไม่มีพนักงานหน้าลาน หรือที่เรียกว่า "เด็กปั๊ม" แต่จะเป็นการให้บริการที่ตอบสนองความต้องการที่แตกต่างจากแบรนด์อื่น ที่จะคอยให้ความช่วยเหลือและบริการต่างๆ ให้กับลูกค้าได้อย่างครบวงจร และมุ่งเน้นแนะนำสิทธิประโยชน์ที่ดีและเหมาะสมให้กับลูกค้า เช่น บัตร PT Max Card น้ำมันเครื่อง โปรโมชันต่างๆ ในผลประโยชน์ที่ลูกค้าควรได้รับ สามารถแนะนำข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับ PTG และสถานีบริการน้ำมัน PT รวมถึงสำรวจความต้องการของลูกค้า เพื่อนำมาปรับปรุงและพัฒนาการบริการต่อไป

ทั้งนี้ PTG เปิดรับสมัครพนักงาน PT Service Master ทั้งในองค์กร และประชาชนทั่วไปที่มีใจรักการให้บริการ เมื่อได้รับการคัดเลือกแล้ว จะมีการจัดอบรมเพื่อเสริมทักษะเพิ่มความรู้ให้พนักงานจากวิทยากรและอาจารย์ผู้ชำนาญการระดับประเทศ จนสามารถก้าวสู่การเป็นผู้ชำนาญการด้านการบริการในสถานีบริการน้ำมัน PT และ PTG ยังคงยึดมั่นเรื่องการดูแลพนักงานให้มีความสุข เพื่อส่งต่อให้คนไทย "อยู่ดี มีสุข" ที่เป็นความตั้งใจในการบริหารงานของทางบริษัทฯ 

ปัจจุบันทีมงาน PT Service Master มีให้บริการตามสถานีบริการน้ำมัน PT จำนวน 200 คน กระจายไปตามสาขาต่างๆ จำนวน 100 สาขาทั่วประเทศ และภายในปี 2566 นี้มีเป้าหมายแผนที่จะขยายคนเพิ่มเป็น 500 คน โดยมีแผนระยะยาว 3 ปี จะขยายให้ครบ 2,000 คน เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า PTG ที่เพิ่มมากขึ้น ให้สามารถดูแลลูกค้าได้ทั่วประเทศ

PT Service Master ถือเป็นการให้บริการที่ยกระดับเพื่อจะสร้างความแตกต่างและเป็นรูปแบบการให้บริการเฉพาะตัวของ PTG เปลี่ยนภาพลักษณ์สถานีบริการน้ำมันแบบเดิมให้ลูกค้าประทับใจด้วยบริการ โดยที่ผ่านมาลูกค้าให้การต้อนรับที่ดี ส่งผลให้สถานีบริการน้ำมัน PT ที่มีทีมงาน PT Service Master คอยให้บริการมียอดขายและสมาชิกบัตร PT Max Card เพิ่มขึ้นไม่ต่ำกว่า 25%

PT Service Master

หน้าที่และความรับผิดชอบ PT Service Master

  • ให้บริการลูกค้าในสถานีบริการน้ำมัน ให้ได้รับความพึงพอใจ รวมทั้งรักษาฐานลูกค้าไว้
  • ให้คำปรึกษาและประสานงานแก้ไขปัญหาการใช้บริการของลูกค้าในสถานีบริการน้ำมัน เพื่อให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจสูงสุด
  • แนะนำสินค้าและบริการของบริษัท รวมถึงนำเสนอโปรโมชันการขายให้กับลูกค้า

ทีมงานปัจจุบันของ PT Service Master

  • มีจำนวน 200 คน
  • ให้บริการสถานีบริการน้ำมัน 100 สาขาทั่วประเทศ
  • ตั้งเป้าภายในปี 2566 นี้ จะขยายเพิ่มขึ้นเป็น 500 คน
  • ตั้งเป้าระยะต่อไปคือ ในระยะเวลา 3 ปี จะขยายให้ครบ 2,000 คน เพื่อดูแลลูกค้าได้ทั่วประเทศ

PTG ยกระดับบริการ "PT Service Master" พลิกโฉมสถานีบริการน้ำมันสู่ระดับ 7 ดาว PTG ยกระดับบริการ "PT Service Master" พลิกโฉมสถานีบริการน้ำมันสู่ระดับ 7 ดาว