"ราคาน้ำมันวันนี้" 9 ธันวาคม 2565 เบนซิน แก๊สโซฮอล์ ดีเซล จาก 4 ปั๊มดัง เช็กเลย

"ราคาน้ำมันวันนี้" 9 ธันวาคม 2565 เบนซิน แก๊สโซฮอล์ ดีเซล จาก 4 ปั๊มดัง เช็กเลย

"ราคาน้ำมันวันนี้" 9 ธันวาคม 2565 อัปเดตล่าสุด กลุ่มน้ำมันเบนซิน แก๊สโซฮอล์ ดีเซล จาก 4 ปั๊มดัง ปตท. บางจาก เชลล์ และ PT เช็กเลย

"ราคาน้ำมันวันนี้" 9 ธันวาคม 2565 อัปเดตข้อมูลล่าสุด ณ เวลา 05.00 น. กลุ่มน้ำมันเบนซิน แก๊สโซฮอล์ และ ดีเซล จาก 4 ปั๊มดัง ประกอบด้วย บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ โออาร์ , บมจ.บางจากปิโตรเลียม , บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด (Shell) และ PT 

 

 

โดย "ราคาน้ำมันวันนี้ 2565" อัปเดตล่าสุด 9 ธันวาคม 2565 จาก 4 ปั๊ม ปตท. , บางจาก , เชลล์ (Shell) และ PT มีดังนี้

 

ราคาน้ำมัน "ปตท." (อัปเดต 9 ธันวาคม 2565 เวลา 05:00 น.)

 

 • ดีเซลหมุนเร็ว B20 ราคา 34.94 บาท/ลิตร
 • ดีเซล ราคา 34.94 บาท/ลิตร
 • ดีเซล B7 ราคา 34.94 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ E85 ราคา 32.39 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 32.74 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 34.18 บาท/ลิตร 
 • แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 34.45 บาท/ลิตร
 • เบนซิน 95 ราคา 41.86 บาท/ลิตร
 • ดีเซล พรีเมียม B7 ราคา 43.66 บาท/ลิตร
 • ซูเปอร์พาวเวอร์ แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 39.94 บาท/ลิตร

 

"ราคาน้ำมันวันนี้" 9 ธันวาคม 2565 เบนซิน แก๊สโซฮอล์ ดีเซล จาก 4 ปั๊มดัง เช็กเลย


ราคาน้ำมัน "บางจาก" (อัปเดต 9 ธันวาคม 2565 เวลา 06:36 น.)

 

 • ดีเซลพรีเมียม B7 ราคา 43.66 บาท/ลิตร
 • ดีเซล B7 ราคา 34.94 บาท/ลิตร
 • ดีเซล ราคา 34.94 บาท/ลิตร
 • ดีเซลหมุนเร็ว B20 ราคา 34.94 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ E85 ราคา 32.39 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 32.74 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 34.18 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 34.45 บาท/ลิตร

 

"ราคาน้ำมันวันนี้" 9 ธันวาคม 2565 เบนซิน แก๊สโซฮอล์ ดีเซล จาก 4 ปั๊มดัง เช็กเลย

 

หมายเหตุ: ราคาขายปลีก กทม. ที่ยังไม่รวมภาษีบำรุงท้องถิ่น กทม. *ราคามีผล ณ วันที่ 09 ธ.ค. 65 เวลา 05:00 น.

 

 

ราคาน้ำมัน "เชลล์" (อัปเดต 9 ธันวาคม 2565 เวลา 05.00 น.)

 

 • เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 33.04 บาท/ลิตร
 • เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 34.48 บาท/ลิตร
 • เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 34.75 บาท/ลิตร
 • เชลล์ วี-เพาเวอร์ แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 42.24 บาท/ลิตร
 • เชลล์ ดีเซล B20 ราคา 35.54 บาท/ลิตร
 • เชลล์ ฟิวเซฟ ดีเซล ราคา 35.54 บาท/ลิตร
 • เชลล์ ฟิวเซฟ ดีเซล B7 ราคา 35.54 บาท/ลิตร
 • เชลล์ วี-เพาเวอร์ ดีเซล ราคา 35.54 บาท/ลิตร
 • เชลล์ วี-เพาเวอร์ ดีเซล B7 ราคา 44.26 บาท/ลิตร

 

"ราคาน้ำมันวันนี้" 9 ธันวาคม 2565 เบนซิน แก๊สโซฮอล์ ดีเซล จาก 4 ปั๊มดัง เช็กเลย

 

*ราคาข้างต้นเป็นราคากลางที่ยังไม่รวมภาษีบำรุงท้องที่ ซึ่งอาจมีความแตกต่างในแต่ละพื้นที่ ท่านสามารถสอบถามราคาของแต่ละสถานีบริการได้ที่ ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ บ.เชลล์แห่งประเทศไทย

 

ราคาน้ำมัน "PT" (อัปเดต 9 ธันวาคม 2565 เวลา 05:00 น.)

 

 • ดีเซล B7 ราคา 34.94 บาท/ลิตร
 • ดีเซล ราคา 34.94 บาท/ลิตร
 • ดีเซลหมุนเร็ว B20 ราคา 34.94 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 34.45 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 34.18 บาท/ลิตร
 • เบนซิน ราคา 42.36 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 32.74 บาท/ลิตร

 

"ราคาน้ำมันวันนี้" 9 ธันวาคม 2565 เบนซิน แก๊สโซฮอล์ ดีเซล จาก 4 ปั๊มดัง เช็กเลย

 

ราคาข้างต้นเป็นราคากลางในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล หมายเหตุ: ราคาดังกล่าว ยังไม่รวมภาษีบำรุงท้องที่ กทม.