เปิดเกม “ทีมไทยแลนด์” ดัน “ภูเก็ต” เจ้าภาพ Expo 2028

เปิดเกม “ทีมไทยแลนด์” ดัน “ภูเก็ต” เจ้าภาพ Expo 2028

ทีมไทยแลนด์ประกาศย้ำความพร้อมทุกมิติและความมุ่งมั่นในฐานะผู้สมัครเป็นเจ้าภาพจัดงาน Specialised Expo 2028 - Phuket Thailandต่อที่ประชุมสมัชชาใหญ่ขององค์การนิทรรศการนานาชาติ ครั้งที่ 171 (171st General Assembly of Bureau of International Expositions - BIE) ณ กรุงปารีส

วิชาวัฒน์ อิศรภักดี” ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ในฐานะผู้แทนรัฐบาล นำทีมไทยแลนด์ประกอบด้วยผู้แทนภาคส่วนต่างๆ เข้าร่วม ทั้งจากกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการต่างประเทศ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส เเละสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมเเละนิทรรศการ (องค์การมหาชน) (สสปน.) พร้อมด้วยเด็กหญิงอัญช์ณฎา ลักขณา ตัวเเทนเยาวชนซึ่งเป็นผู้แทนภาคประชาชนจากจังหวัดภูเก็ต

ที่ประชุม BIE รับทราบถึงความก้าวหน้าของฝ่ายไทยซึ่งสามารถเตรียมการจัดงาน Phuket Expo 2028 ได้ตามแผนงานภายใต้ชื่อ “Future of Life: Living in Harmony, Sharing Prosperity” หรือ “ชีวิตแห่งอนาคต : แบ่งปันความรุ่งเรือง อยู่ร่วมกันเป็นหนึ่งเดียว”

 

เปิดเกม “ทีมไทยแลนด์” ดัน “ภูเก็ต” เจ้าภาพ Expo 2028

ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ได้เน้นย้ำถึงความมุ่งหวังของไทยในการจัดงาน Expo ภูเก็ตเพื่อเป็นมรดกแก่คนรุ่นหลังให้มีชีวิตที่ดีและยั่งยืนด้วยการยกระดับจังหวัดภูเก็ตให้เป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ ภายใต้เเนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจ BCG (Bio – Circular – Green Economy)

 

เปิดเกม “ทีมไทยแลนด์” ดัน “ภูเก็ต” เจ้าภาพ Expo 2028

ที่ประชุมยังได้รับทราบถึงความมุ่งมั่นและความพร้อมของไทยในการจัดงานครั้งนี้โดยจิรุตถ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการ สสปน. ได้นำเสนอความก้าวหน้าด้านสารัตถะ

ขณะที่ยศพล บุญสมสถาปนิกออกแบบงานศิลป์และภูมิสถาปัตย์ ในฐานะผู้มีส่วนร่วมในการออกแบบพื้นที่แสดงสินค้าด้วยแนวคิดที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ภายใต้ธีมหลัก Flow of Nature ที่มุ่งรักษาพื้นที่สีเขียวให้มากที่สุด โดยการนำเทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อธรรมชาติ จนเป็นโครงการนำร่องแสดงถึงความเป็นกลางทางคาร์บอน 

“เหมือนมหกรรมเอ็กซิบิชันในพื้นที่ป่า ผสมผสานผืนน้ำและทะเล เน้นหัวข้อหลักที่ว่าชีวิตแห่งอนาคต : แบ่งปันความรุ่งเรือง อยู่ร่วมกันเป็นหนึ่งเดียว เพื่อแบ่งปันความเจริญรุ่งเรืองร่วมกัน” ยศพลกล่าว

ด.ญ.อัญช์ณฎากล่าวถึงความร่วมแรงร่วมใจของชาวภูเก็ตต่องาน Expo ครั้งนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง พลังของคนรุ่นใหม่ในการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสำหรับคนรุ่นต่อไป

 

เปิดเกม “ทีมไทยแลนด์” ดัน “ภูเก็ต” เจ้าภาพ Expo 2028

นอกจาก จ.ภูเก็ต ประเทศไทยมีประเทศคู่แข่งเสนอตัวจัดงาน Specialised Expo อีก 4 ประเทศ ได้แก่กรุงเบลเกรดของเซอร์เบียเมืองมาลากา แควันอันดาลูเซียของสเปนเมืองซานคาร์โลส เด บาร์ลิโลเชของอาร์เจนตินาและมลรัฐมินิโซตาของสหรัฐอเมริกา ซึ่งจะมีการลงคะเเนนเสียงเสียงเลือกประเทศผู้จัดงานฯ ในช่วงการประชุมสมัชชาใหญ่ BIE ครั้งที่ 172 ในเดือน มิ.ย.2566