ทสภ.เปิดให้ผู้ใช้บริการ จอดรถฟรี 5 วัน 

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) ยกเว้นอัตราค่าบริการจอดรถ ณ ลานจอดรถระยะยาว โซน C ระหว่างวันที่ 2 - 6 ธันวาคม นี้ ตั้งแต่เวลา 00.01 น. ของวันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2565 ถึงเวลา 24.00 น. ของวันอังคารที่ 6 ธันวาคม 2565

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) ยกเว้นอัตราค่าบริการจอดรถ ณ ลานจอดรถระยะยาว โซน C ระหว่างวันที่ 2 - 6 ธันวาคม นี้ ตั้งแต่เวลา 00.01 น. ของวันศุกร์ ที่ 2 ธันวาคม 2565 ถึงเวลา 24.00 น. ของวันอังคาร ที่ 6 ธันวาคม 2565 รวมทั้งสิ้น 5 วัน พร้อมจัดรถ Shuttle Bus สาย A วิ่งให้บริการรับ - ส่งเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสาร และผู้ใช้บริการ ระหว่างลานจอดรถระยะยาวโซน C และอาคารผู้โดยสารทุกๆ 15 นาที ตลอด 24 ชั่วโมง โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

 

 

พิสูจน์อักษร....สุรีย์  ศิลาวงษ์