ราคายางพารา (การยางแห่งประเทศไทย) ประจำวันที่ 24 พฤศจิกายน 2565

ราคายางพารา (การยางแห่งประเทศไทย) ประจำวันที่ 24 พฤศจิกายน 2565

ยางแผ่นรมควัน ชั้น 1 (ธ.ค.) กรุงเทพฯ 57.10 สงขลา 56.85 (ม.ค.) กรุงเทพฯ 57.30 สงขลา 57.05 น้ำยางข้น 60% (ธ.ค.) กรุงเทพฯ 37.00 สงขลา 36.75 (ม.ค.) กรุงเทพฯ 37.20 สงขลา 36.95

ราคายางพารา (การยางแห่งประเทศไทย) ประจำวันที่ 24 พฤศจิกายน 2565

ราคายางพารา (การยางแห่งประเทศไทย) ประจำวันที่ 24 พฤศจิกายน 2565