'คมนาคม' เปิดบริการรถเมล์ไฟฟ้าต่อเนื่อง ดันเป้าหมายปีนี้ 1,250 คัน

'คมนาคม' เปิดบริการรถเมล์ไฟฟ้าต่อเนื่อง ดันเป้าหมายปีนี้ 1,250 คัน

"คมนาคม" เปิดบริการรถเมล์ไฟฟ้าต่อเนื่อง ดันเป้าหมายปีนี้ครบ 1,250 คัน ล่าสุดเพิ่มเส้นทางสาย 515 (4-61) ศาลายา – อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานพิธีทดลองเปิดให้บริการ รถโดยสารพลังงานไฟฟ้า สาย 515 (4-61) ศาลายา - อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ พร้อมระบุว่า ขณะนี้กระทรวงฯ ได้ผลักดันเพิ่มจำนวนการใช้รถเมล์ไฟฟ้า EV อย่างต่อเนื่อง และคาดว่าภายในปีนี้จะให้บริการครบจำนวน 1,250 คัน สอดรับต่อนโยบายของรัฐบาลที่ให้ความสำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพรถโดยสารสาธารณะ ในการให้บริการประชาชน โดยมีเป้าหมายใช้รถโดยสารปรับอากาศที่ใช้พลังงานสะอาด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการเดินรถ และลดมลพิษ ในเขตเมือง เพื่อให้การบริการประชาชนมีประสิทธิภาพมากที่สุด

โดยล่าสุด บริษัท ไทย สมายล์ บัส จำกัด ได้เปิดให้บริการรถโดยสารพลังงานไฟฟ้า สาย 515 (4-61) ศาลายา - อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ นับเป็นการเปิดเดินรถครั้งที่ 4 โดยเส้นทางนี้ถือได้ว่าเป็นการเปิดการเชื่อมโยงพื้นที่ปริมณฑลด้านใต้ ซึ่งถือได้ว่าเป็นพื้นที่สำคัญมีประวัติศาสตร์ ความเป็นมาที่ยาวนาน อีกทั้งยังเป็นเมืองแห่งการเรียนรู้ มีมหาวิทยาลัยที่สำคัญของประเทศตั้งอยู่กับใจกลางเมืองกรุงเทพฯ โดยจะสามารถเชื่อมต่อกับการขนส่งระบบราง หรือรถไฟฟ้าสายสีเขียว ณ อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ เพื่อเดินทางต่อไปยังพื้นที่ต่าง ๆ ของกรุงเทพฯ ได้สะดวกสบายมากขึ้น 

'คมนาคม' เปิดบริการรถเมล์ไฟฟ้าต่อเนื่อง ดันเป้าหมายปีนี้ 1,250 คัน

สำหรับสถานะปัจจุบันของการบรรจุรถโดยสารประจำทางพลังงานไฟฟ้า ณ วันที่ 22 พ.ย. 2565  อยู่ที่ 612 คัน โดยแบ่งเป็นรายละเอียดดังนี้

ปี 2562 (ใบอนุญาตฯ เอกชน 53 เส้นทาง) บรรจุ EV  8 เส้นทาง จำนวนรถ 213 คัน

ปี 2565 (ใบอนุญาตฯ เอกชน 77 เส้นทาง) บรรจุ EV  45 เส้นทาง จำนวนรถ 489 คัน เดินรถจริง 35 เส้นทาง (อีก 10 เส้นทาง อยู่ระหว่างการทดสอบการเดินรถ) 

"ต้องขอแสดงความชื่นชมบริษัท ไทย สมายล์ บัส จำกัด ในฐานะผู้ประกอบการคนไทย ที่มุ่งเน้นและให้ความสำคัญกับการให้บริการด้วยรถโดยสารพลังงานไฟฟ้า อันจะเป็นพลังสำคัญของประเทศไทยในการสร้างสรรค์ และพัฒนาบริการที่ดีให้แก่ประชาชน ขอให้รักษาคุณภาพ มาตรฐานการบริการ เป็นต้นแบบการพัฒนารถโดยสารประจำทาง เพื่อให้บริการแก่ประชาชน ทั้งนี้ กระทรวงคมนาคม พร้อมจะให้ความร่วมมือ และร่วมกันทำงานกับภาคเอกชน เพื่อเกิดประโยชน์สูงสุดแก่พี่น้องประชาชนต่อไป" นายศักดิ์สยาม กล่าวทิ้งท้าย