"บางจาก" ตั้งเป้า EBITDA ปีนี้แตะ 4 หมื่นล้าน ทุ่มงบลงทุน 8 ปี 2 แสนล้าน

"บางจาก" ตั้งเป้า EBITDA ปีนี้แตะ 4 หมื่นล้าน ทุ่มงบลงทุน 8 ปี 2 แสนล้าน

กลุ่มบางจาก ตั้งเป้า EBITDA ปีนี้แตะ 4 หมื่นล้าน กางงบลงทุน 8 ปี 2 แสนล้าน ชี้ปี 2566 ลงทุน 4.5 หมื่นล้าน เผยผลการดำเนินงาน 9 เดือนแรกของปี 2565 มี EBITDA กว่า 3.7 หมื่นล้าน ล่าสุด ปรับวิสัยทัศน์ “รังสรรค์โลกยั่งยืนด้วยนวัตกรรมสีเขียว” โชว์อัตลักษณ์ "ก้าวสู่อนาคตที่ยั่งยืน

นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช ประธานเจ้าหน้าบริหารกลุ่มบริษัทบางจาก และ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ผลการดำเนินงานในช่วง 9 เดือนของปี 2565 มีกำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี และค่าเสื่อม(EBITDA) สูงถึง 37,773 ล้านบาท คาดปีนี้ทั้งปีอยู่ที่ 40,000 ล้านบาท สะท้อนการเติบโตอย่างก้าวกระโดด แบ่งเป็น EBITDA จากธุรกิจสำรวจและผลิตปิโตรเลียม 50% ธุรกิจโรงกลั่น 18% ธุรกิจพลังงานไฟฟ้า 10% ที่เหลือเป็นธุรกิจอื่น เช่น ธุรกิจสีเขียวและก๊าซธรรมชาติเหลว(แอลเอ็นจี) เป็นต้น

สำหรับปี 2566 บางจากเตรียมงบลงทุน 45,000 ล้านบาท ตั้งเป้าหมายปี 2573 มีกำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี และค่าเสื่อม 70,000 ล้านบาท ทั้งจากการเติบโตของทุกกลุ่มธุรกิจเดิมและธุรกิจใหม่ โดย 8 ปี (2566-2573) เตรียมงบลงทุน 200,000 ล้านบาท โดยแบ่งกลุ่มธุรกิจเป็น 5 กลุ่มหลัก คือ 

กลุ่มธุรกิจโรงกลั่นและการค้าน้ำมัน บริษัทตั้งเป้าหมายเพิ่มสัดส่วน EBITDA ของกลุ่มธุรกิจเชื้อเพลิงนอกยานยนต์เป็น 60% ภายในปี 2573 และสัดส่วน EBITDA ของธุรกิจโรงกลั่นและการค้าน้ำมัน 40% จากปีนี้มีกำลังการกลั่น 120,000 บาร์เรล/วัน ไม่มีการปิดซ่อมบำรุง

กลุ่มธุรกิจการตลาด มีแผนขยายเครือข่ายสถานีบริการบางจาก 1,900 แห่ง จากสิ้นปีนี้ 1,340 แห่ง และร้านกาแฟอินทนิล 3,000 แห่งทั่วประเทศในปี 2573 จากสิ้นปีนี้ 1,030 แห่ง ตั้งเป้าหมายส่วนแบ่งการตลาดที่ 20% ในปี 2573 จากปัจจุบันอยู่ที่ 10.3% รวมทั้งลงทุน EV Charger สำหรับรถยนต์ไฟฟ้า และความร่วมมือกับคู่ค้าและรายได้จากแฟรนไชส

กลุ่มธุรกิจพลังงานไฟฟ้า ภายใต้การดำเนินงานโดยบริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) วางเป้าหมายเพิ่มกำลังการผลิตไฟฟ้าเป็น 6,800 GWh จากปัจจุบัน 1,100 GWh โดยมีสัดส่วนหลักจากการเติบโตในกลุ่มธุรกิจพลังงานสีเขียว ทั้งจากโครงการในประเทศอันเนื่องมาจากแผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทยฉบับใหม่ (พีดีพี 2022 ระหว่างปี 2565-2580) และการเติบโตในต่างประเทศตามการเปลี่ยนผ่านพลังงานของโลกสู่พลังงานสะอาด ธุรกิจที่มีศักยภาพในอนาคต เช่น ธุรกิจแบตเตอรี่และการกักเก็บพลังงาน การให้บริการด้านเทคโนโลยีพลังงาน พลังงานรูปแบบใหม่และธุรกิจคาร์บอนต่ำอื่นๆ

กลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์ชีวภาพ ภายใต้การดำเนินงานโดยบริษัท บีบีจีไอ จำกัด (มหาชน) ได้กำหนดแนวทางและเป้าหมายเพิ่มสัดส่วนธุรกิจหลักกว่า 70% ของ EBITDA ให้มาจากผลิตภัณฑ์ชีวภาพมูลค่าสูง เน้นขยายธุรกิจผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ ซึ่งพัฒนาขึ้นโดยใช้เทคโนโลยีชีววิทยาสังเคราะห์ (Synthetic Biology หรือ SynBio) เพื่อนำมาออกแบบและสร้างผลิตภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติตรงตามที่ต้องการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการดูแลสุขภาพและความงามของผู้บริโภคสอดรับกับเทรนด์ของโลก เช่น good health and well–being อีกทั้งยังมีแผนต่อยอดการเติบโตในกลุ่มธุรกิจเชื้อเพลิงชีวภาพ โดยเฉพาะเชื้อเพลิงอากาศชีวภาพแบบยั่งยืน (Sustainable Aviation Fuel -SAF) สำหรับอุตสาหกรรมการบิน

กลุ่มธุรกิจทรัพยากรธรรมชาติและธุรกิจใหม่ เน้นการเสริมสร้างความมั่นคงทางด้านพลังงานผ่านการขยายธุรกิจในกลุ่มธุรกิจทรัพยากรธรรมชาติ โดยในส่วนของธุรกิจสำรวจและผลิตปิโตรเลียมนั้น มีเป้าหมายการผลิตมากกว่า 100,000 boepd (บาร์เรลเทียบเท่าน้ำมันดิบต่อวัน) ภายในปี 2573  จากการดำเนินการแหล่งปิโตรเลียมในประเทศของนอร์เวย์ผ่านบริษัทฯ OKEA ASA ที่กลุ่มบริษัทบางจากเป็นผู้ถือหุ้นหลักในปัจจุบัน

นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 (ค.ศ. 2015) เป็นต้นมา กลุ่มบางจากฯ ในฐานะผู้นำการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน ได้ขยายสู่ธุรกิจใหม่ นำมาสู่การปรับอัตลักษณ์องค์กรและการเริ่มใช้ตราสัญลักษณ์องค์กร “ใบไม้ใบใหม่” สื่อความหมายแทนด้วยนวัตกรรมพลังงานที่ขับเคลื่อนไปสู่อนาคตอย่างไม่สิ้นสุด เพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ ‘รังสรรค์โลกยั่งยืนด้วยนวัตกรรมสีเขียว’ พันธกิจ ‘เรามุ่งมั่นขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานอย่างยั่งยืน โดยคงไว้ซึ่งสมดุลแห่งความมั่นคงทางพลังงาน เสริมสร้างคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดี ด้วยนวัตกรรมโซลูชั่นสีเขียว ดำเนินธุรกิจด้วยความคำนึงถึงเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และการกำกับดูแลกิจการ (ESG) อย่างมีความรับผิดชอบต่อทุกภาคส่วน’ และกลยุทธ์องค์กรในการเติบโตและการขยายธุรกิจของกลุ่มบริษัทบางจาก

ทั้งนี้ ตราสัญลักษณ์ ‘ใบไม้ใบใหม่’ เริ่มต้นใช้ทดแทนตราสัญลักษณ์รูปใบไม้เดิมอย่างเป็นทางการ ตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 นี้เป็นต้นไป โดยการเปลี่ยนแปลงตราสัญลักษณ์องค์กรใหม่นี้ ไม่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานและบริการทางธุรกิจใด ๆ ของบริษัท อีกทั้งตราสัญลักษณ์ที่สถานีบริการบางจาก ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มธุรกิจการตลาดและสมาชิกบัตรบางจากกรีนไมล์ จะยังคงเดิม ไม่มีการปรับเปลี่ยนใด ๆ จนกว่าจะมีการสื่อสารเรื่องการเปลี่ยนแปลง