ส.อ.ท.ชูบาร์โค้ด 2 มิติ ตอบโจทย์สินค้าน่าเชื่อถือ

ส.อ.ท. ระบุ สถาบันรหัสสากล ร่วมมือกับเซเว่น-อีเลฟเว่น นำร่องใช้บาร์โค้ด 2 มิติ เป็นรายแรกในประเทศไทยและในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ส.อ.ท.ชูบาร์โค้ด 2 มิติ ตอบโจทย์สินค้าน่าเชื่อถือ

ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือ ส.อ.ท. เกรียงไกร เธียรนุกุล ระบุ สถาบันรหัสสากล ร่วมมือกับเซเว่น-อีเลฟเว่น นำร่องใช้บาร์โค้ด 2 มิติ เป็นรายแรกในประเทศไทยและในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเทคโนโลยีบาร์โค้ด 2 มิติ ชนิด GS1 DataMatrix​ ใช้แจ้งเตือนสินค้าหมดอายุ เมื่อแคชเชียร์สแกนบาร์โค้ดจะแสดงราคาสินค้า พร้อมวันที่ควรบริโภคก่อน หากพบว่าสินค้าเลยกำหนดวันที่ควรบริโภคก่อน ระบบจะระงับการขายสินค้าชิ้นนั้นทันที