ไทยจับมือเกาหลีใต้ยกระดับส่งเสริมทรัพย์สินทางปัญญา

ในการประชุมหัวหน้าสำนักงานทรัพย์สินทางปัญญาอาเซียน - เกาหลีใต้ ได้หารือ ผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานทรัพย์สินทางปัญญาเกาหลีใต้ เพื่อยกระดับความร่วมมือด้านทรัพย์สินทางปัญญาระหว่างไทย และเกาหลีใต้


 
อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา​ วุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ ระบุ ในการประชุมหัวหน้าสำนักงานทรัพย์สินทางปัญญาอาเซียน - เกาหลีใต้ ได้หารือ ผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานทรัพย์สินทางปัญญาเกาหลีใต้ เพื่อยกระดับความร่วมมือด้านทรัพย์สินทางปัญญาระหว่างไทย และเกาหลีใต้ มุ่งเน้นการนำผลงานทรัพย์สินทางปัญญาของไทยสร้างรายได้เข้าประเทศ และเพิ่มมูลค่าการส่งออกของไทยด้วยทรัพย์สินทางปัญญา

 

 

 

พิสูจน์อักษร....สุรีย์  ศิลาวงษ์