บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนตุลาคม 2565 เงินเข้าวันนี้ ถอนได้หรือไม่ เช็กเลย

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนตุลาคม 2565 เงินเข้าวันนี้ ถอนได้หรือไม่ เช็กเลย

อัปเดต "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" หรือ บัตรคนจน ประจำเดือนตุลาคม 2565 โดยวันนี้วันนี้มีเงินโอนเข้าให้กับผู้ถือบัตรฯ สามารถตรวจสอบรายละเอียดได้ที่นี่

อัปเดต "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" หรือ บัตรคนจน ประจำเดือนตุลาคม 2565 โดยวันนี้วันนี้มีเงินโอนเข้าให้กับผู้ถือบัตรฯ สามารถตรวจสอบรายละเอียดได้ที่นี่เลย 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

- "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" บัตรคนจน เดือนตุลาคม 2565 ถอนเงินสดได้ วันไหนบ้าง ?

- ตรวจสอบสถานะลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 สถานะไม่สมบูรณ์ รีบเช็กเลย

- ตรวจสิทธิ์ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 วันนี้ ประกาศผลรอบ 3 ผ่าน-ไม่ผ่าน วิธีแก้

 

โครงการ "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" หรือ "บัตรคนจน" 2565 ภายหลังจากที่ ครม. เห็นชอบมาตรการเร่งด่วนด้านพลังงานเพื่อบรรเทาผลกระทบต่อประชาชนจากสถานการณ์พลังงานไปจนถึงเดือนธันวาคม 2565 รวมทั้งมาตรการบรรเทาผลกระทบด้านไฟฟ้าสำหรับบ้านที่อยู่อาศัยที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 500 หน่วย/เดือน ซึ่งเป็น "กลุ่มเปราะบาง" ที่ได้รับผลกระทบจากการเพิ่มขึ้นของค่า Ft มาตรการช่วยเหลือด้านราคาก๊าซ LPG สำหรับหาบเร่ แผงลอย - ลดก๊าซหุงต้มสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ - อุดหนุนราคาขายปลีกน้ำมันดีเซล

การจ่ายเงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนตุลาคม 2565 ของ กรมบัญชีกลาง ซึ่งวันนี้เป็นวันแรกของเดือน ต.ค. มีสิทธิอะไรบ้าง วันไหนสามารถถอนเป็นเงินสดได้ หรือถอนเงินสดไม่ได้บ้าง และได้กี่บาทซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

1 ตุลาคม 2565 (ถอนเป็นเงินสดไม่ได้ และไม่สะสมในเดือนถัดไป)

 

- วงเงินซื้อสินค้า 200/300 บาทต่อเดือน 

- ส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้ม 100 บาทต่อ 3 เดือน (ต.ค. - ธ.ค.2565) 

- ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ประกอบด้วย

  • ค่าโดยสารรถ บขส. 500 บาทต่อเดือน 
  • ค่าโดยสารรถไฟ 500 บาทต่อเดือน 
  • ค่าโดยสารรถไฟฟ้า (MRT/BTS/ARL) และ ขสมก. 500 บาทต่อเดือน (สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่อาศัยอยู่ในเขต กทม. และปริมณฑล) 

18 ตุลาคม 2565 (ถอนเป็นเงินสดได้ และสะสมในเดือนถัดไปได้)

ค่าไฟฟ้า

  • กรณีใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 50 หน่วย/เดือน ติดต่อกัน 3 เดือน ให้ใช้สิทธิ์ค่าไฟฟ้าฟรีตามมาตรการที่มีอยู่ในปัจจุบัน
  • กรณีใช้ไฟฟ้าเกิน 50 หน่วย/เดือน ให้ใช้สิทธิ์ตามมาตรการน้ี ในวงเงิน 315 บาท/ครัวเรือน/เดือน
  • กรณีที่ใช้เกินวงเงินที่กําหนด ผู้มี "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" หรือ "บัตรคนจน" เป็นผู้รับภาระ ค่าไฟฟ้าทั้งหมด

ค่าน้ำประปา

  • กรณีที่ใช้น้ําประปา ไม่เกิน 315บาท จะได้เงินสนับสนุน ค่าน้ําประปาในวงเงิน 100 บาท/ครัวเรือน/เดือน
  • กรณีที่ใช้น้ําประปาเกิน 315 บาท ผู้มี "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" หรือ "บัตรคนจน" จะเป็นผู้รับภาระในการชําระค่าน้ําประปาท้ังหมด

22 ตุลาคม 2565 (ถอนเป็นเงินสดได้ และสะสมในเดือนถัดไปได้)

- เงินเพิ่มเบี้ยความพิการ 200 บาทต่อเดือน (สำหรับผู้ถือ "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" หรือ "บัตรคนจน" ที่มีบัตรประจำตัวคนพิการและได้รับเงินเบี้ยความพิการ)

และเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจาก กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ กรมบัญชีกลาง (คลิก) หรือโทร 0-2127-7000