คนละครึ่งเฟส 5 เปิดลงทะเบียนรอบเก็บตก รับ 800 บาท ล่าสุดเหลือกี่สิทธิเช็กเลย

คนละครึ่งเฟส 5 เปิดลงทะเบียนรอบเก็บตก รับ 800 บาท ล่าสุดเหลือกี่สิทธิเช็กเลย

โค้งสุดท้าย! ลงทะเบียน "คนละครึ่งเฟส 5" รอบเก็บตก 3.09 ล้านสิทธิ รับเงิน 800 บาท ลงทะเบียนได้ง่าย ๆ ผ่านแอปฯ เป๋าตัง หรือ www.คนละครึ่ง.com เช็กเลยล่าสุดเหลือกี่สิทธิ

โค้งสุดท้ายโครงการ "คนละครึ่งเฟส 5" หลังเปิดลงทะเบียน (รอบเก็บตก) อีก 3.09 ล้านสิทธิ ไปเมื่อวันที่ 23 กันยายน - 1 ตุลาคม 2565 เพื่อรับเงิน 800 บาท โดยสามารถลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส 5 ผ่านทางแอปพลิเคชั่น "เป๋าตัง" หรือทางเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com

 

 

หลังจาก "กระทรวงการคลัง" ได้รวบรวมสิทธิคงเหลือจากผู้ที่ลงทะเบียนโครงการ "คนละครึ่งเฟส 5" ที่ได้รับสิทธิแล้ว แต่ไม่ได้มีการใช้จ่ายครั้งแรกภายในระยะเวลาที่กำหนด จึงทำให้มีสิทธิคงเหลือประมาณ 3.09 ล้านสิทธิ และได้นำสิทธิที่เหลือมาเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนรอบใหม่ ผ่านแอปฯเป๋าตัง หรือเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com โดยจะได้รับเงินรายละ 800 บาท

 

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส 5 ได้ตั้งแต่วันนี้ ไปจนถึงวันที่ 1 ตุลาคม 2565 ในช่วงเวลา 06.00 - 22.00 น. ผ่านแอปฯ "เป๋าตัง" หรือ www.คนละครึ่ง.com เมื่อได้รับสิทธิแล้วจะได้รับเงิน 800 บาท/คน เพื่อใช้จ่ายในค่าอาหาร เครื่องดื่ม สินค้า บริการทั่วไป และบริการขนส่งสาธารณะ 50% โดยไม่เกิน 150 บาท/คน/วัน ตลอดโครงการ และสามารถใช้จ่ายได้ตั้งแต่วันที่ 3 - 31 ตุลาคม 2565 นี้

 

*ผู้ที่ได้รับสิทธิจะต้องใช้จ่ายครั้งแรกภายในวันที่ 16 ตุลาคม 2565 เวลา 22.59 น. หรือภายใน 14 วัน นับจากวันแรกที่เปิดให้เริ่มใช้จ่าย มิฉะนั้นจะถูกตัดสิทธิ

 

 

สำหรับ เงื่อนไข - คุณสมบัติ ของผู้ลงทะเบียน คนละครึ่งเฟส 5 มีดังนี้

 

  • มีสัญชาติไทย อายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันที่ลงทะเบียน
  • มีหมายเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก และมีบัตรประจำตัวประชาชน
  • ไม่เป็นผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตามฐานข้อมูลของกระทรวงการคลัง ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2565
  • ไม่เป็นผู้ได้รับสิทธิโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ ระยะที่ 3
  • ไม่เคยถูกระงับสิทธิ ถูกเรียกเงินคืน หรือฝ่าฝืนเงื่อนไขของมาตรการหรือโครงการอื่น ๆ ของรัฐ

 

โดยล่าสุดจำนวนสิทธิคงเหลือ ลงทะเบียนโครงการ "คนละครึ่งเฟส 5" รอบเก็บตก เหลืออยู่ 2,323,438 สิทธิ (ข้อมูล ณ วันที่ 29 กันยายน 2565 เวลา 12.00 น.)

 

คนละครึ่งเฟส 5 เปิดลงทะเบียนรอบเก็บตก รับ 800 บาท ล่าสุดเหลือกี่สิทธิเช็กเลย