คนไทย 81% ทำธุรกรรมการเงินผ่านดิจิทัล

ดัชนีผลสำรวจ Mastercard New Payments Index 2022 พบคนไทยส่วนใหญ่เปลี่ยนมาใช้ระบบดิจิทัลเพื่อช่วยบริหารการเงินส่วนบุคคล ทั้งในการชำระค่าบริการธุรกรรมธนาคาร การเปิดบัญชีธนาคารใหม่ไปจนถึงการวางแผนทางการเงิน โดยผู้บริโภคชาวไทยมากถึง 81%

ดัชนีผลสำรวจ Mastercard New Payments Index 2022 พบคนไทยส่วนใหญ่เปลี่ยนมาใช้ระบบดิจิทัลเพื่อช่วยบริหารการเงินส่วนบุคคล ทั้งในการชำระค่าบริการธุรกรรมธนาคาร การเปิดบัญชีธนาคารใหม่ไปจนถึงการวางแผนทางการเงิน โดยผู้บริโภคชาวไทยมากถึง 81% ที่ใช้เครื่องมือดิจิทัลทำธุรกรรมทางการเงินอย่างน้อย 1 รูปแบบในปีที่ผ่านมา และเรื่องที่ใช้งานมากที่สุดคือ การชำระค่าบริการ มีสัดส่วน 78% รองลงมาคือธุรกรรมธนาคาร 75% และการเปิดบัญชีธนาคารใหม่ 64%

 

 

 

พิสูจน์อักษร....สุรีย์  ศิลาวงษ์