พาณิชย์ตั้งเป้า ‘ค้าชายแดน’ 1.08 ล้านล้านบาท

ผลงานสำคัญของกรมฯ ในปีงบประมาณ 2565 คือ ด้านการค้าชายแดน มีการผลักดันการเปิดจุดผ่านแดนฝั่งไทยเพิ่มอีก 24 แห่ง รวมเป็น 70 แห่ง

 

อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ พิทักษ์ อุดมวิชัยวัฒน์ ระบุ ผลงานสำคัญของกรมฯ ในปีงบประมาณ 2565 คือ ด้านการค้าชายแดน มีการผลักดันการเปิดจุดผ่านแดนฝั่งไทยเพิ่มอีก 24 แห่ง รวมเป็น 70 แห่ง และประเทศเพื่อนบ้านเปิด 57 แห่ง จากทั้งหมด 97 แห่ง เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจพื้นที่ชายแดนให้เกิดกิจกรรมทางการค้า และการลงทุน โดยเป้าหมายการส่งออกชายแดนรวม และผ่านแดนรวม ปี 2565 ขยายตัว 5% หรือมูลค่า 1.08 ล้านล้านบาท ด้านสินค้าข้าว กรมฯ ร่วมกับสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย ปรับเป้าส่งออกข้าวปีนี้จาก 7 ล้านตัน เป็น 7.5 ล้านตัน

 

พิสูจน์อักษร....สุรีย์  ศิลาวงษ์