ดีบุก เมตริกตันละ 803,640.00 ตะกั่ว เมตริกตันละ 68,610.00

ดีบุก	เมตริกตันละ 803,640.00  ตะกั่ว เมตริกตันละ 68,610.00

ประกาศราคาแร่ (กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่) เรื่อง กำหนดราคาเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ประเมิน สำหรับเรียกเก็บค่าภาคหลวงแร่ ประจำวันที่ 22 กันยายน 2565

ดีบุก	เมตริกตันละ 803,640.00  ตะกั่ว เมตริกตันละ 68,610.00