มนัญญา สั่ง สอบ ผจก. สหกรณ์โนนสุวรรณ บุรีรัมย์ยักยอกเงิน 138 ล้านบาท

มนัญญา สั่ง สอบ ผจก. สหกรณ์โนนสุวรรณ บุรีรัมย์ยักยอกเงิน 138 ล้านบาท

มนัญญาสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์เร่งแก้ปัญหาทุจริตในสหกรณ์การเกษตรโนนสุวรรณ จำกัด จังหวัดบุรีรัมย์ หลังสมาชิกสหกรณ์ร้องเรียนผู้จัดการสหกรณ์ยักยอกเงินกว่า 138 ล้านบาท หวั่นกระทบสมาชิก 1,400 คน

นายวิศิษฐ์  ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดเผยถึงความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหาการทุจริตในสหกรณ์การเกษตรโนนสุวรรณ จำกัด จังหวัดบุรีรัมย์ ว่า นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ทราบเรื่องที่สมาชิกสหกรณ์ดังกล่าวได้ไปยื่นหนังสือถึงกระทรวงยุติธรรม เพื่อขอให้กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) รับเรื่องคดียักยอกเงินสหกรณ์การเกษตรโนนสุวรรณ จำกัด จำนวน 138 ล้านบาท เป็นคดีพิเศษแล้ว

 

มนัญญา สั่ง สอบ ผจก. สหกรณ์โนนสุวรรณ บุรีรัมย์ยักยอกเงิน 138 ล้านบาท มนัญญา สั่ง สอบ ผจก. สหกรณ์โนนสุวรรณ บุรีรัมย์ยักยอกเงิน 138 ล้านบาท

และได้สั่งการให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ส่งเจ้าหน้าที่ลงไปติดตามความคืบหน้าในเรื่องดังกล่าว โดยตนได้กำชับให้นายสุภาพ เกิดบุญ สหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์ แต่งตั้งคณะทำงานแก้ไขปัญหาเข้าไปตรวจสอบการดำเนินงานของสหกรณ์ พบว่ามีข้อบกพร่องจากการดำเนินธุรกิจรวบรวมและแปรรูปยางพารา

            จากการตรวจสอบข้อมูลความผิดปกติ พบว่า สหกรณ์ได้ดำเนินธุรกิจรับซื้อยางก้อนถ้วย และส่งขายให้โรงงานเอกชนนำไปแปรรูป โดยมีผู้จัดการสหกรณ์เป็นผู้ดำเนินการ และไม่ได้มีการรวบรวมยางจากสมาชิกสหกรณ์จริง แต่เป็นการรับซื้อจากบุคคลภายนอก

รวมถึงยังเบิกถอนเงินฝากจากธนาคารของสหกรณ์เข้าบัญชีส่วนตัวแล้วโอนชำระค่ายางพาราให้บุคคลภายนอกผ่านแอปพลิเคชันธนาคารหลายครั้ง ทำให้เงินหายออกจากบัญชีสหกรณ์  ส่งผลกระทบต่อการชำระหนี้ และจ่ายเงินคืนให้กับสมาชิก ซึ่งขณะนี้สหกรณ์ได้ไล่ผู้จัดการออก และได้แจ้งความดำเนินคดีแล้วเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา ขณะนี้อยู่ระหว่างการสอบสวน

สหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์ ในฐานะรองนายทะเบียนสหกรณ์ ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะผู้ตรวจการสหกรณ์ เข้าตรวจสอบกิจการและฐานะทางการเงินของสหกรณ์การเกษตรโนนสุวรรณ จำกัด โดยให้เร่งแก้ไขข้อบกพร่องในการดำเนินงานโดยเร็ว และยังให้คำแนะนำแก่สหกรณ์เร่งปิดงบบัญชี จนสหกรณ์สามารถปิดงบบัญชีปี 2564และ 2565 ได้แล้ว

ขณะนี้อยู่ระหว่างการรับรองงบของผู้สอบบัญชีสหกรณ์ และเมื่อสามารถปิดงบบัญชีได้ ก็จะเห็นถึงจุดอ่อนข้อบกพร่องในการบริหารงานของสหกรณ์แห่งนี้ว่าเกิดปัญหาจากสาเหตุใด และในระหว่างการดำเนินคดีก็จะต้องพิจารณาดูว่าบริษัทเอกชนที่เข้ามาซื้อขายยางพารามีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตของผู้จัดการสหกรณ์แห่งนี้หรือไม่ เพื่อให้การดำเนินคดีทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง

มนัญญา สั่ง สอบ ผจก. สหกรณ์โนนสุวรรณ บุรีรัมย์ยักยอกเงิน 138 ล้านบาท มนัญญา สั่ง สอบ ผจก. สหกรณ์โนนสุวรรณ บุรีรัมย์ยักยอกเงิน 138 ล้านบาท

            “ท่าน มนัญญา ไทยเศรษฐ์  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ไม่ได้นิ่งนอนใจกับปัญหาการทุจริต ที่เกิดขึ้นกับสหกรณ์การเกษตรโนนสุวรรณ จำกัด ได้สั่งการให้เร่งติดตามความคืบหน้าในการดำเนินคดีกับทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง และหาแนวทางในการฟื้นฟูกิจการของสหกรณ์ให้กลับคืนมาโดยเร็ว เนื่องจากจะส่งผลกระทบกับสมาชิกสหกรณ์กว่า 1,400 คนและสหกรณ์อื่นๆ ที่ได้ดำเนินธุรกิจกับสหกรณ์แห่งนี้ ที่มีสมาชิกที่อาจได้รับผลกระทบอีกนับหมื่นคน

ขณะนี้ทางสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ระดมกำลังเจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยแก้ไขปัญหา ทั้งตรวจสอบระบบการเงินการบัญชีของสหกรณ์ ความคืบหน้าทางคดี และวางแผนสำหรับดูแลช่วยเหลือเกษตรกรที่เป็นสมาชิกด้วย  เราต้องติดตามความก้าวหน้าเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดเพราะเรื่องนี้มีความใกล้ชิดกับความเป็นอยู่ปากท้องของพี่น้องเกษตรกร ที่จะได้รับผลกระทบจากปัญหาดังกล่าว ต้องหาทางแก้ไขเร่งด่วน และเร่งดึงความเชื่อมั่น และความมั่นใจจากสมาชิกสหกรณ์ และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสหกรณ์โดยเร็ว” อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กล่าว

 

 

 

พิสูจน์อักษร....สุรีย์  ศิลาวงษ์