"บางจาก-กรุงไทย" เชื่อม Ecosystem ยกระดับ Digital Experience ให้ลูกค้า

"บางจาก-กรุงไทย" เชื่อม Ecosystem ยกระดับ Digital Experience ให้ลูกค้า

"บางจาก-กรุงไทย" เชื่อมโยง Ecosystem ขยายการสมัครสมาชิกบางจากผ่านแอปฯ Krungthai NEXT เพิ่มทางเลือกใช้คะแนนแทนเงินสด กระจายรายได้สู่ร้านค้ารายย่อยทั่วประเทศ ต่อยอดจากก่อนหน้าที่ได้ร่วมกันพัฒนาระบบรับชำระค่าสินค้าและบริการในรูปแบบ Digital Payment

นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า บางจากฯ และกรุงไทยได้ขยายความร่วมมือให้สมัครสมาชิกบางจากผ่านแอปพลิเคชัน Krungthai NEXT เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้ลูกค้ากรุงไทย สามารถสมัครและสะสมคะแนนสมาชิกเพื่อรับสิทธิประโยชน์ที่หลากหลายของบางจากฯได้ นอกจากนั้นยังได้ร่วมกันพัฒนาระบบให้สมาชิกบางจากใช้คะแนนสะสมชำระค่าสินค้ากับ “ร้านค้าถุงเงิน” ซึ่งเป็นร้านค้าย่อยที่มีจำนวนมาก ผ่านฟีเจอร์ “พอยท์เพย์” ในแอปพลิเคชันบางจากได้ นับเป็นรายแรกของธุรกิจค้าปลีกน้ำมันในเมืองไทย ที่นอกจากจะเพิ่มทางเลือกในการใช้คะแนนสะสมแทนเงินสดกับ "ร้านค้าถุงเงิน" ให้สมาชิกแล้ว ยังเพิ่มโอกาสให้ร้านค้ารายย่อยเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้มากขึ้น เป็นการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ ตอบโจทย์วิถีชีวิต Digital lifestyle และส่งเสริม Cashless Society  

ก่อนหน้านี้ บางจากฯ และกรุงไทย ได้ร่วมกันพัฒนาระบบที่ทำให้บางจากฯ เป็นธุรกิจค้าปลีกน้ำมันรายแรกในไทยที่รับชำระเงินแบบ Digital Payment และสะสมคะแนนสมาชิกบางจากไปได้พร้อมกันผ่านเครื่อง Mobile EDC  ปัจจุบันให้บริการแล้วกว่า 660 สาขา  และมีแผนขยายเป็น 800 สาขาทั่วประเทศภายในปี 2565

นายชัยวัฒน์ กล่าวว่า บริษัทฯ ใช้นวัตกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการในสถานีบริการน้ำมันบางจากมาอย่างต่อเนื่อง ด้วยแนวคิด Your Greenovative Destination for Intergeneration  ความร่วมมือกับกรุงไทย เป็นการนำ จุดแข็งด้านฐานลูกค้าของบางจากฯ และนวัตกรรมการบริการด้านการเงินของกรุงไทย มาเสริมความแข็งแกร่งซึ่งกันและกันให้เกิดประโยชน์ต่อผู้บริโภค และสังคมโดยรวมอย่างยั่งยืนอีกด้วย

นายผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย เปิดเผยว่า ธนาคารได้รับความไว้วางใจจากบางจากฯ ในโครงการ In-CAR Fast & Trust Experiences โดยพัฒนานวัตกรรมระบบชำระค่าน้ำมัน พร้อมสะสมคะแนนสมาชิกบางจาก ผ่านเครื่อง Mobile EDC รายแรกในประเทศไทย โดยในปี 2563 นำร่องเปิดให้บริการที่สถานีบริการน้ำมันบางจาก สาขาสุขุมวิท 62 และสาขาศรีนครินทร์  และมีแผนจะขยายให้ครบ 800 สถานีภายในปี 2565  ปัจจุบันมียอดการชำระผ่านเครื่อง Mobile EDC เติบโตอย่างต่อเนื่อง 

"บางจาก-กรุงไทย" เชื่อม Ecosystem ยกระดับ Digital Experience ให้ลูกค้า ระบบสามารถรับชำระได้ทั้งการ Scan QR Code การชำระด้วยบัตรเครดิตหรือ เดบิต และ บัตร Fleet Card  ล่าสุด ยอดการทำรายการชำระค่าน้ำมันและค่าบริการผ่านเครื่อง Mobile EDC เติบโตกว่า 400%  โดยเฉพาะการชำระด้วยการ Scan QR Code ของผู้ใช้บริการ ซึ่งคิดเป็นกว่า 70% ของจำนวนรายการที่เกิดขึ้นทั้งหมดที่ผ่านเครื่อง Mobile EDC

สำหรับความร่วมมือในครั้งนี้ ธนาคารพร้อมส่งมอบ Digital Experience แบบครบวงจรให้ลูกค้าบางจาก โดยขยายช่องทางการสมัครสมาชิกบางจาก ผ่านแอปพลิเคชัน Krungthai NEXT ภายใต้โครงการพอยท์เพย์ บนแอปพลิเคชันถุงเงินของธนาคารกรุงไทย ที่มุ่งเน้นสนับสนุนธุรกิจร้านค้ารายย่อย ด้วยการเพิ่มโอกาสและช่องทางการรับชำระเงิน โดยให้นำคะแนนสะสมมาใช้จ่ายในร้านค้าถุงเงินทั่วประเทศ ซึ่งภายในเดือนตุลาคมนี้ ลูกค้าที่ต้องการสะสมคะแนนจากการใช้สินค้าและบริการบางจากสามารถสมัครสมาชิกได้ทันที และสามารถนำคะแนนที่สะสมจากการเติมน้ำมัน หรือซื้อสินค้าและบริการในสถานีน้ำมันบางจาก มาใช้จ่ายในร้านค้าถุงเงินทั่วประเทศ โดยระยะแรกจะเปิดให้ชำระผ่านร้านอาหารและเครื่องดื่มกว่า 400,000 ร้านค้า
ทั้งนี้ ธนาคารมุ่งมั่นนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเงินพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ สนับสนุนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบการชำระเงิน พร้อมบริการทางการเงินที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงด้านดิจิทัล เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของลูกค้าทุกกลุ่มให้ดีขึ้นในทุกวัน ตามพันธกิจ “กรุงไทย ติดปีกไทย สู่ความยั่งยืน” ตลอดจนสนับสนุนการลงทุนด้านพลังงานสิ่งแวดล้อม การให้บริการ Supply Chain Financing Program ทั้งในประเภท Oil และ Non-Oil ที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพทางการเงิน ทั้งเครือข่ายในการพัฒนาศักยภาพการแข่งขันให้กับธุรกิจต่อไป