ไทย-เวียดนาม จับมือยกระดับราคาข้าวในเวทีโลก

พอใจกับผลการเจรจาขยายความร่วมมือด้านการเกษตรระหว่างประเทศไทย กับสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม โดยเฉพาะความตกลงในการยกระดับราคาข้าวในตลาดโลก

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เฉลิมชัย ศรีอ่อน ระบุ พอใจกับผลการเจรจาขยายความร่วมมือด้านการเกษตรระหว่างประเทศไทย กับสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม โดยเฉพาะความตกลงในการยกระดับราคาข้าวในตลาดโลก ในฐานะประเทศผู้ส่งออกข้าวอันดับ 2 และอันดับ 3 ของโลก​ ทั้งนี้จะมีการแต่งตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจระดับสูงเพื่อขับเคลื่อนความร่วมมือดังกล่าว

 

 

พิสูจน์อักษร....สุรีย์  ศิลาวงษ์