ถอดโมเดลธุรกิจ Swap & Go ตู้สลับแบตฯ "มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า" แบบไม่ต้องรอชาร์จ

ถอดโมเดลธุรกิจ Swap & Go ตู้สลับแบตฯ "มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า" แบบไม่ต้องรอชาร์จ

ถอดแนวคิดธุรกิจ "Swap & Go" สถานีสลับแบตเตอรี่ "รถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า" หนึ่งในนวัตกรรมจากบริษัทในเครือ ปตท. สลับแบตฯ ไม่ต้องรอชาร์จ แถมประหยัด เป็นมิตรกับโลก รองรับสังคม EV และการเติบโตของ "กลุ่มไรเดอร์" ที่ต้องการบริการลูกค้า เพื่อทำรายได้อย่างต่อเนื่อง

ในช่วง 2 - 3 ปี ที่ผ่านมา กลุ่มธุรกิจ Delivery Service หรือกลุ่ม ไรเดอร์ รับ-ส่งของ เติบโตอย่างมาก บวกกับ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ของโลก อันเนื่องมาจากมลภาวะที่มีแนวโน้มขยายตัวเพิ่มขึ้นจากการใช้ยานพาหนะต่างๆ ทำให้หลายบริษัทหันมาทำธุรกิจที่ใส่ใจกับสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปด้วย นำมาสู่แนวคิดการออกแบบธุรกิจ เพื่อให้สอดรับกับเทรนด์ และโลกที่เปลี่ยนไป 

หนึ่งในนั้นคือ "Swap & Go" ธุรกิจสตาร์ทอัพด้านพลังงานจากบริษัทในเครือ ปตท. ที่ให้บริการสลับเปลี่ยนแบตเตอรี่สำหรับรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าแบบไม่ต้องรอชาร์จ เพื่อรองรับสังคม EV ตอบโจทย์ผู้ขับขี่ "รถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า" โดยเฉพาะกลุ่มไรเดอร์ เพราะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน สามารถเปลี่ยนแบตฯ ได้ตลอดวัน 

ถอดโมเดลธุรกิจ Swap & Go ตู้สลับแบตฯ "มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า" แบบไม่ต้องรอชาร์จ

สำหรับ "Swap & Go" คือรูปแบบธุรกิจที่อยู่ภายใต้ บริษัท สวอพ แอนด์ โก จำกัด บริษัทย่อยของ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) มุ่งให้บริการแพลตฟอร์มสำหรับเครือข่าย Battery Swapping หรือการสลับแบตฯ แบบไม่ต้องรอชาร์จ เพื่อตอบสนองนโยบายและทิศทางการส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าของภาครัฐ เพิ่มศักยภาพการใช้พลังงานสะอาดให้กับประชาชน และร่วมสร้างต้นแบบการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีพลังงานอนาคตครบวงจรมาใช้งานจริงในประเทศ 

นอกจากนั้น ยังมุ่งเน้นออกแบบกระบวนการใช้งานให้ง่าย สะดวก และทันสมัย เพราะใช้เวลาไม่ถึง 3 นาที ในการเปลี่ยนแบตฯ แถมประหยัดกว่าการเติมน้ำมัน และจ่ายค่าบำรุงรักษาน้อยกว่ารถมอเตอร์ไซค์ที่ใช้น้ำมันกว่า 50% อีกทั้งยังเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ลดมลภาวะในอากาศที่นำไปสู่ ภาวะโลกร้อน อีกด้วย 

ถอดโมเดลธุรกิจ Swap & Go ตู้สลับแบตฯ "มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า" แบบไม่ต้องรอชาร์จ

ส่วนวิธีการใช้งาน ทำได้ง่ายๆ เพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชันSwap & Go และเชื่อมต่อกับ รถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า ที่รองรับ เพื่อตรวจสอบปริมาณแบตเตอรี่ จากนั้นค้นหาตำแหน่งสถานีสลับแบตฯ ต่อด้วยการจองแบตฯ ใหม่ล่วงหน้า โดยจะมีระบบนำทางไปยังสถานีที่ใกล้ที่สุด เมื่อไปถึงแล้วจะเห็นตู้สีเหลือง ข้างในตู้จะมีแบตฯ ที่ชาร์จเต็มแล้ว หากจองแบตฯ ล่วงหน้า แค่กดรหัส 4 ตัว ที่ได้มาจากแอปฯ แล้วสแกน QR Code ที่หน้าตู้ รองรับทั้งระบบ iOS และ Android จากนั้นสามารถชำระเงินผ่านแอปฯ ได้เลย 

หลัง Swap เสร็จแล้ว ระยะทางที่วิ่งได้ต่อการเปลี่ยนแบตฯ 1 ครั้ง (จำนวน 2 ก้อน ก้อนละ 60 โวลต์ 10 แอมป์อาวว์) สามารถวิ่งระยะทางไกลสุดประมาณ 50 - 70 กิโลเมตรต่อการสวอพ 1 ครั้ง เหมาะกับกลุ่มไรเดอร์ที่ให้บริการรับ-ส่งอาหาร หรือสิ่งของที่ต้องการความคล่องตัว รวดเร็ว ปัจจุบัน Swap & Go มีสถานีสลับแบตฯ 22 แห่ง ครอบคลุมพื้นที่กว่า 150 กิโลเมตร ในเขตกรุงเทพฯ และสามารถจองแบตฯ ล่วงหน้าได้ 45 นาที ไปถึงก็สลับแบตฯ ได้เลย สามารถดูข้อมูลที่ตั้งสถานี Swap&Go คลิกที่นี่

ถอดโมเดลธุรกิจ Swap & Go ตู้สลับแบตฯ "มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า" แบบไม่ต้องรอชาร์จ

อย่างไรก็ตาม รถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า ที่สามารถใช้งานในระบบของ Swap & Go ยังมีอยู่จำกัด ปัจจุบันมีแค่ Molinks รุ่น B-swap (1200 W) หรือเช่ารถผ่าน Swap & Go โดยตรงเท่านั้น ทำให้เมื่อช่วงปลายเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา ทาง บริษัท สวอพ แอนด์ โก จำกัด ประกาศความร่วมมือกับ บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) หรือ TTA เพื่อพัฒนารถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า (Electric Motorcycle) ที่มีประสิทธิภาพ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และตอบโจทย์การใช้งานของกลุ่ม ไรเดอร์ ภายใต้แบรนด์ P80 Go ของบริษัท พี 80 โก จำกัด (P80 Go) ซึ่งเป็นบริษัทในเครือ TTA ให้สามารถใช้งานสลับแบตเตอรี่ในระบบของ Swap & Go ได้ โดยตั้งเป้าเจาะตลาดกลุ่มผู้ประกอบอาชีพด้วยการขับรถมอเตอร์ไซค์หรือไรเดอร์ และมอบทางเลือกใหม่ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมให้กับผู้ใช้งานทั่วไป 

นับเป็นการพัฒนา EV Ecosystem เพื่อเตรียมความพร้อมในการเพิ่มจำนวนการใช้งานรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าในประเทศไทยผ่านการสร้างพันธมิตรทางธุรกิจ สู่เป้าหมายการ ลดก๊าซเรือนกระจก อย่างยั่งยืน โดยในอนาคต ผู้ใช้รถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าแบรนด์ P80 Go จะได้รับความสะดวก เพราะสามารถสลับเปลี่ยนแบตเตอรี่กับเครือข่ายตู้สลับแบตฯ (Battery Swapping Station) ของ Swap & Go ซึ่งมีจุดให้บริการครอบคลุมหลายพื้นที่ในกรุงเทพฯ และมีแผนขยายเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง 

หลังจากนี้ เราหวังว่าคงจะได้เห็นการพัฒนารถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้ารุ่นใหม่ๆ ที่รองรับการใช้งานแบตเตอรี่ที่หลากหลาย และรองรับการใช้งานที่เร็วขึ้น เพื่อเป็นทางเลือกให้ผู้ขับขี่คนไทยได้ใช้พลังงานสะอาด ประหยัด คุ้มค่า และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ถอดโมเดลธุรกิจ Swap & Go ตู้สลับแบตฯ "มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า" แบบไม่ต้องรอชาร์จ ถอดโมเดลธุรกิจ Swap & Go ตู้สลับแบตฯ "มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า" แบบไม่ต้องรอชาร์จ

ถอดโมเดลธุรกิจ Swap & Go ตู้สลับแบตฯ "มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า" แบบไม่ต้องรอชาร์จ

ถอดโมเดลธุรกิจ Swap & Go ตู้สลับแบตฯ "มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า" แบบไม่ต้องรอชาร์จ

ถอดโมเดลธุรกิจ Swap & Go ตู้สลับแบตฯ "มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า" แบบไม่ต้องรอชาร์จ