BAY จ่ายปันผลระหว่างกาล 0.40 บาท ขึ้น XD 6 ก.ย. 65

BAY จ่ายปันผลระหว่างกาล 0.40 บาท ขึ้น XD 6 ก.ย. 65

"ธนาคารกรุงศรีอยุธยา" ประกาศจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตรา 0.40 บาท โดยกำหนดขึ้น XD วันที่ 6 ก.ย.65 และจ่ายปันผลวันที่ 22 ก.ย.65

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) หรือ BAY แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ว่า ที่ประชุมคณะกรรมการธนาคารได้มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงาน 6 เดือนแรกของปี 2565 ในอัตรา 0.40 บาทต่อหุ้น โดยมีกำหนดวันที่ไม่ได้สิทธิรับเงินปันผล (XD) ในวันที่ 6 ก.ย.65 และกำหนดจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดในวันที่ 22 ก.ย. 65

 

 

 

 

พิสูจน์อักษร....สุรีย์  ศิลาวงษ์