ประชาชนวอนรัฐ ‘ชะลอ’ ขึ้นค่าไฟ 5 บาท/หน่วย!

ค่าไฟฟ้าที่กำลังจะปรับเพิ่มขึ้นเป็นเกือบ 5 บาท/หน่วย สูงสุดเป็นประวัติการณ์ สะท้อนให้เห็นถึงภาระค่าครองชีพของประชาชนที่พุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในภาวะเศรษฐกิจที่ยังไม่ฟื้นตัว

สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน หรือกกพ. เตรียมปรับเพิ่มค่าไฟฟ้าผันแปร หรือ ค่าเอฟที งวดเดือนกันยายน-ธันวาคม 2565 ขึ้นอีก 68.66 สตางค์ต่อหน่วย รวมเป็นค่าเอฟทีทั้งสิ้น 93.43 สตางค์ต่อหน่วย ส่งผลให้อัตราค่าไฟฟ้าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.72 บาทต่อหน่วย จากงวดปัจจุบันค่าไฟฟ้าอยู่ที่ 4 บาท/หน่วย

ทีมข่าวลงพื้นที่สำรวจความคิดเห็นประชาชนบอกว่า ได้รับผลกระทบอย่างมากจากค่าครองชีพที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งราคาสินค้าอุปโภคบริโภคที่แพงขึ้นทุกอย่าง ค่าไฟฟ้าก็กำลังจะปรับขึ้นอีก อยากให้ภาครัฐชะลอการขึ้นค่าไฟออกไปก่อนเพื่อดูแลลดภาระค่าครองชีพไม่ให้ซ้ำเติมประชาชนมากกว่านี้ และออกมาตรการเยียวยาให้ถูกจุด เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนได้จริง ประชาชนได้ประโยชน์มากที่สุด

ขณะที่ กกพ. ชี้แจงสาเหตุของการขึ้นค่าเอฟทีมีสาเหตุหลักมาจากสัดส่วนการใช้ก๊าซธรรมชาติเหลวในตลาดจร หรือ Spot LNG ที่เพิ่มสูงขึ้นเพื่อทดแทนก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทยและพม่าที่ปริมาณลดลงทำให้ต้องนำเข้า Spot LNG เข้ามาเสริมหรือเดินเครื่องโรงไฟฟ้าด้วยน้ำมันเพื่อทดแทนปริมาณก๊าซที่ขาด รวมทั้งความผันผวนของ Spot LNG ในตลาดโลกจากผลกระทบสงครามรัสเซีย - ยูเครน ดังนั้น การทดแทนก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทยด้วย LNG หรือใช้น้ำมันจะส่งผลให้ค่าเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้าเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ

รวมถึงการผลิตก๊าซจากพม่าที่ไม่สามารถผลิตได้ตามกำลังการผลิตเดิมและมีแนวโน้มที่จะลดลงอย่างต่อเนื่องในช่วงปลายปี 2565 และต้นปี 2566 ซึ่งอาจทำให้มีความต้องการนำเข้า LNG มากกว่าที่ประมาณการไว้เดิม

นอกจากนี้ สถานการณ์ผู้ผลิต LNG ที่ชะลอการลงทุนเนื่องมาจากมีความต้องการใช้พลังงานน้อยในช่วงโควิด-19 ในปลายปี 2564 หลังจากที่หลายประเทศเริ่มฟื้นตัวจากโควิดทำให้ความต้องการใช้ LNG มีมากกว่ากำลังการผลิตในตลาดโลก ส่งผลกระทบต่อราคาและการเจรจาสัญญาซื้อขาย LNG โดยเริ่มมาตั้งแต่ปลายปี 2564 และต่อเนื่องตลอดปี 2565 และคาดว่าจะต่อเนื่องไปในปี 2566

และสงครามรัสเซีย - ยูเครน ทำให้รัสเซียลดหรือตัดการจ่ายก๊าซธรรมชาติทางท่อไปยังยุโรป ทำให้ความต้องการ LNG เพิ่มขึ้นอย่างมากในยุโรปและส่งผลกระทบทางอ้อมต่อราคา LNG ในตลาดเอเชีย

ทีมข่าวเนชั่นทีวี รายงาน