แรงงาน ‘ไซเบอร์ ซิเคียวริตี้’ ขาดแคลนหนักทั่วโลก

แรงงาน ‘ไซเบอร์ ซิเคียวริตี้’  ขาดแคลนหนักทั่วโลก

ส่วนสำคัญทำให้ความสามารถในการต่อกรภัยร้ายแย่ลง

ภัยคุกคามบนโลกไซเบอร์พุ่งสูงขึ้นเรื่อยๆ เห็นได้จากข่าวที่หลายองค์กรข้อมูลรั่วไหล หรือโดนแฮกเกอร์เล่นงานให้เห็นทุกวัน ทุกวันนี้สถิติการโจมตีจากภัยร้ายมัลแวร์ทั่วโลกเกิดขึ้นจำนวนไม่น้อยกว่า 4,000 รายการต่อวัน และคาดการณ์ว่าจะเพิ่มขึ้นอีกถึง 200% ขณะเดียวกันแรนซัมแวร์เพิ่มขึ้นทั่วโลกจากปี 2559 ถึง 350% ในปี 2560 และคาดการณ์ว่าแรนซัมแวร์จะสร้างความเสียหายได้ถึง 6 ล้านล้านดอลลาร์ในปี 2564

อย่างไรก็ดี จากกระแสข่าวการหลุดรั่วของข้อมูลและการถูกโจมตีจากบริษัทใหญ่ๆ ทำให้เกิดกระแสตื่นตัวทั่วโลก ทั้งทำให้มูลค่าตลาดไซเบอร์ ซิเคียวริตี้ ทั่วโลกเพิ่มสูงขึ้นถึง 2.31 แสนล้านดอลลาร์

ปัจจุบันหลายองค์กรมีการตระหนักรู้ มีการเสริมความแข็งแรงระบบ ให้ความสำคัญกับการลงทุนด้านซิเคียวริตี้ รวมถึงเครื่องมือมากขึ้น โดยเฉพาะด้านบุคคลากรที่ขณะนี้ตลาดมีความต้องการสูงขึ้นอย่างมาก 

แต่ทั้งนี้ กลับสวนทางกับจำนวนที่มีอยู่ ทำให้เกิดช่องว่างการขาดแคลนบุคคลากรด้านไซเบอร์ซิเคียวริตี้ถึง 3.5 ล้านตำแหน่งในปี 2564 จากรายงานของไซเบอร์ ซีเคียวริตี้ เวนเจอร์ (Cybersecurity Ventures) ตำแหน่งงานไอที ซิเคียวริตี้ ขาดแคลนน้อยกว่าเมื่อเทียบกับจำนวนภัยร้ายที่เพิ่มสูงขึ้นถึง 3 เท่า โดยตำแหน่งงานที่ขาดแคลน 3.5 ล้านตำแหน่งนี้ แบ่งเป็นตำแหน่งงานว่างในประเทศอินเดีย 1 ล้านตำแหน่ง ในประเทศสหรัฐอเมริกาอีก 5 แสนตำแหน่ง

แม้ว่าดูเผินๆ แล้วเป็นข่าวดีของคนงานสายไอที ซิเคียวริตี้ที่มีตำแหน่งงานให้เลือกจำนวนมาก แต่ในทางกลับกันเรียกได้ว่าเป็นประเด็นใหญ่ของตลาดแรงงานวงการไซเบอร์ ซิเคียวริตี้ ซึ่งเป็นเป็นปัญหาด้านการจัดการไซเบอร์ ซิเคียวริตี้ของแต่ละองค์กร 

เพราะหากยังขาดแคลนบุคคลากรจะมีส่วนสำคัญทำให้ความสามารถในการต่อกรหรือรับมือกับภัยร้ายหรือเหล่าแฮกเกอร์แย่ลงแน่นอน ทั้งหมดนี้จึงเป็นสิ่งที่ทุกภาคส่วน ไม่ใช่แค่เพียงคนในวงการไซเบอร์จะต้องตระหนัก พร้อมร่วมมือกันพัฒนาบุคคลากรด้านนี้ให้รวดเร็วที่สุด เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกับอาชญากรไซเบอร์ที่นับวันจะพัฒนาฝีมือและเพิ่มจำนวนอย่างต่อเนื่อง

ที่สำคัญ ดังที่ผมมักย้ำเตือนอยู่เสมอว่า เป็นหน้าที่ของทุกองค์กร บริษัท และผู้ให้บริการทุกรายที่ต้องให้ความสำคัญกับการสร้างเกราะป้องกันด้านความปลอดภัยที่ดีมากพอ ด้านผู้ใช้ต้องมีสติ มีความระมัดระวัง เพื่อป้องกันไม่ให้กลายเป็นเครื่องมือ หรือช่องทางให้เหล่าแฮกเกอร์เจาะระบบเข้ามาโจมตีได้