ทำเรื่องใหญ่ ... ใจต้องนิ่ง

ทำเรื่องใหญ่ ... ใจต้องนิ่ง

ประเด็นที่ต้องตัดสินใจเรื่องสำคัญและมีความเสี่ยงมากโดยที่มีเวลาไม่มาก พร้อมที่จะรับผลที่เกิดจากการตัดสินใจของตนเอง คุณสมบัติสำคัญ

ก่อนหน้าที่ผมจะหยุดพักผ่อนประจำปีเมื่อช่วงปลายปีที่แล้วนั้น ผมอยู่ระหว่างทำงานชิ้นสำคัญให้แก่ WHA (บมจ. ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น) คือการเข้าเทคโอเวอร์เหมราช (บมจ. เหมราชพัฒนาที่ดิน) ซึ่งเป็นบริษัทที่ใหญ่กว่าพอสมควร

ดีลนี้เป็นเรื่องที่ผมได้ลงไปเกี่ยวข้องใกล้ชิดมากเพราะเป็นเรื่องที่ยาก เนื่องจากทางกลุ่มของคุณสวัสดิ์ หอรุ่งเรือง ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ถือหุ้นใหญ่ของเหมราชซึ่งจะขายหุ้นที่ถืออยู่ให้แก่ WHA นั้นถือหุ้นรวมกันไม่ถึง 50% ของบริษัท แต่ WHA ต้องการซื้อหุ้นให้ได้เกิน 50% เพื่อให้ได้คอนโทรล ซึ่งถ้าไม่ได้คอนโทรลดีลนี้ก็ไม่น่าสนใจ

ผมได้แนะนำให้ WHA เดินเกมการเทคโอเวอร์เหมราชด้วยวิธีการขอเสนอซื้อหุ้นจากผู้ถือหุ้นทุกคนของเหมราชในราคาเดียวกันกับที่จะซื้อจากกลุ่มคุณสวัสดิ์ หรือที่เรียกว่า Voluntary Tender Offer (VTO) โดยให้กลุ่มคุณสวัสดิ์ขายหุ้นเข้ามาเมื่อ WHA ประกาศทำ VTO เหมือนกับผู้ถือหุ้นรายอื่นๆ เนื่องจากในกระบวนการ VTO นั้น ผู้ซื้อสามารถกำหนดจำนวนหุ้นขั้นต่ำที่ตนเองต้องการ ซึ่งหากได้หุ้นไม่ครบตามจำนวนที่กำหนดไว้ก็สามารถยกเลิกการเสนอซื้อหุ้นได้

ดังนั้น หาก WHA กำหนดว่าจะต้องมีผู้ถือหุ้นมาขายหุ้นเหมราชในกระบวนการ VTO ให้ตนไม่น้อยกว่า 50% ก็จะไม่มีความเสี่ยงที่จะต้องซื้อหุ้นไม่ว่าจำนวนใดๆ ไว้ (รวมทั้งหุ้นของกลุ่มคุณสวัสดิ์ด้วย) หากไม่ได้คอนโทรล ซึ่งจากข้อมูลที่ได้รับมาทีมที่ปรึกษาเชื่อว่าจะมีผู้มาเสนอขายหุ้นเกินกว่า 50% อย่างแน่นอน

WHA และกลุ่มคุณสวัสดิ์ตกลงที่จะใช้วิธีการ VTO ตามที่ผมเสนอ ซึ่งหากมีผู้ถือหุ้นเหมราชมาเสนอขายหุ้นให้เกินกว่า 50% WHA จะต้องรับซื้อหุ้นที่ได้รับการเสนอขายนั้นไว้ทั้งหมด จะปฏิเสธไม่ซื้อหุ้นจำนวนหนึ่งจำนวนใดไม่ได้ ซึ่งเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่ใช้กับ VTO

ดังนั้น ที่ปรึกษาทางการเงินจึงต้องวางแผนการเพิ่มทุนและจัดหาเงินกู้ให้แก่ WHA เพื่อจะนำมาใช้ในการเทคโอเวอร์นี้ให้เพียงพอ และเป็นหน้าที่ของผมและทีมงานกฎหมายที่จะต้องวางแผนโครงสร้างทางธุรกรรมกันอย่างละเอียด รวมทั้งวางแผนเรื่องการจัดประชุมคณะกรรมการและประชุมผู้ถือหุ้นของแต่ละฝ่าย ตลอดจนการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะให้ถูกต้องตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องด้วย

ในช่วงกลางเดือนธันวาคม เมื่อได้ดำเนินงานต่างๆ ลุล่วงไปตามแผนการต่าง ๆ ที่วางไว้ด้วยดีจนแน่ใจแล้วว่าจะไม่มีปัญหาหรืออุปสรรคใดๆ เกิดขึ้น และงานส่วนที่เหลือสามารถรอไปเดินหน้ากันต่อหลังปีใหม่ได้ นายแพทย์สมยศ อนันตประยูร ซึ่งเป็นตัวหลักในการเจรจาดีลนี้ให้แก่ WHA โดยเป็น CEO และเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่รายหนึ่งของ WHA ด้วยก็ได้เดินทางไปประเทศญี่ปุ่นกับครอบครัว ส่วนผมก็ได้เวลาที่จะหยุดยาวเพื่อไปพักผ่อนกับครอบครัวประมาณสิบกว่าวันถึงสองอาทิตย์ ซึ่งผมจะทำเช่นนี้เป็นประจำในช่วงเวลาปลายปีเพราะเป็นวันหยุดเรียนของลูกๆ

ผมและครอบครัวขึ้นเครื่องบินไปลงที่ Los Angeles และเที่ยวอยู่ที่นั่น 2 - 3 วัน จาก Los Angeles ผมและครอบครัวได้เดินทางต่อโดยทางรถไฟขึ้นไปที่ San Francisco เพื่อจะไปแวะเที่ยวที่ Portland

แต่ปรากฏว่าในวันที่ 19 ธันวาคม 2557 ซึ่งผมอยู่ในระหว่างเดินทางจาก San Francisco ขึ้นไปที่ Portland นั้น ผมต้องโทรศัพท์ปรึกษาหารือกับคุณหมอสมยศและทีมงานที่ปรึกษาที่เมืองไทยอยู่เป็นระยะๆ เกือบตลอดเวลา

ปัญหาที่ปรึกษากันก็คือทีมงานที่ปรึกษาที่เมืองไทยเริ่มเห็นความไม่แน่นอนสูงในการที่จะมีผู้มาเสนอขายหุ้นเกินกว่า 50% ไม่มีความมั่นใจอย่างที่เคยบอกไว้ จึงต้องขอให้คุณหมอสมยศตัดสินใจว่าจะพักดีลนี้ไว้ก่อนหรือเดินหน้าต่อไปตามกำหนดเวลาเดิม ซึ่งไม่ว่าเลือกเดินทางใดก็มีความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหายกับชื่อเสียงความน่าเชื่อถือของ WHA และคุณหมอสมยศซึ่งเพิ่งทำดีลขนาดใหญ่ระดับนี้เป็นครั้งแรกได้ทั้งสิ้น

ผมรู้ดีว่าปัญหานี้ทำให้คุณหมอสมยศเครียดมาก ซึ่งก็ควรเป็นเช่นนั้น

หลังจากโทรศัพท์กลับไปกลับมาอยู่หลายครั้งจนผมมีความเข้าใจในข้อมูลที่เปลี่ยนไปแน่ชัดแล้ว ผมได้โทรศัพท์หาคุณหมอสมยศเพื่อขอแสดงความคิดเห็นส่วนตัวของผม และเพื่อให้เกิดความกระจ่างและไม่ให้คุณหมอสมยศ (ซึ่งเพิ่งรู้จักไม่นานก่อนที่จะมาทำดีลนี้) เข้าใจผิดไปว่าผมเห็นประโยชน์ตนเป็นใหญ่จากการได้ทำดีลนี้ต่อไป เนื่องจากผมมีความเห็นว่าควรเดินหน้าต่อไปตามกำหนดเวลาเดิม ผมจึงได้อธิบายอย่างยืดยาวพร้อมทั้งยกเหตุผลและตรรกประกอบ ซึ่งคุณหมอสมยศได้เปิดโอกาสให้ผมพูดโดยที่ไม่สอดแทรกเลย

ผมเชื่อว่าในระหว่างที่เงียบอยู่ตลอดเวลานั้นคุณหมอสมยศกำลังใช้ความคิดวิเคราะห์อย่างหนัก ทั้งจากสิ่งที่ฟังผมพูดไปและจากความคิดส่วนตัว เมื่อผมพูดจบ คุณหมอสมยศได้ทบทวนความเห็นของผมและสิ่งที่จะต้องดำเนินการเพิ่มเติม หลังจากนั้นจึงบอกว่าเอาตามนั้น

เมื่อผมได้แจ้งความเห็นและสิ่งที่จะต้องดำเนินการเพิ่มเติมไปที่เมืองไทยแล้ว ผมและครอบครัวก็ได้เดินทางโดยรถไฟจาก Portland ต่อขึ้นไปที่ Seattle ได้ไป Starbucks ร้านแรกของโลกและเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เครื่องบินของบริษัท Boeing แล้วขึ้นเครื่องบินจาก Seattle กลับมาที่ Los Angeles เพื่อเดินทางกลับประเทศไทย ซึ่งในระหว่างนั้นผมและคุณหมอสมยศไม่ได้ติดต่อกันอีกเลยจนกระทั่งกลับมาเริ่มงานส่วนที่ค้างในช่วงหลังปีใหม่ ถือว่าได้ตัดสินใจไปแล้วไม่มีอะไรที่จะต้องกังวล

ในที่สุดดีลนี้ก็สำเร็จลงด้วยดีและผมกับคุณหมอสมยศก็ได้ร่วมงานกันอย่างใกล้ชิดในเรื่องอื่นๆ ต่อมาอีก

ในการพูดคุยกันวันนั้นผมสัมผัสได้ถึงความมั่นใจในตัวเองอย่างสูงของคุณหมอสมยศ เพราะประเด็นที่ต้องตัดสินใจในวันนั้นเป็นเรื่องสำคัญและมีความเสี่ยงมากโดยที่มีเวลาให้ตัดสินใจไม่มาก ซึ่งคำพูดที่เป็นการตัดสินใจของคุณหมอสมยศนั้นก็ดูหนักแน่นและไม่ลังเล พร้อมที่จะรับผลที่เกิดจากการตัดสินใจของตนเองอย่างเต็มที่ ซึ่งก็เป็นคุณสมบัติสำคัญของคนที่จะทำเรื่องใหญ่ คือ ใจต้องนิ่ง