เวเนซุเอลา

เวเนซุเอลา

แม้มีน้ำมันสำรองมากที่สุดและส่งออกเป็นอันดับต้น ๆ ของโลก แต่วิกฤติเศรษฐกิจของเวเนซุเอลาเลวร้ายกว่าที่ทุกคนคิด

เวเนซุเอลา ประกาศอิสรภาพจากสเปนปีค.ศ. 1811 ตั้งหลักเป็นประเทศเอกราชได้จริงในปี 1830 จากนั้นจนถึงกลางศตวรรษที่ 20 การเมืองตกอยู่ในวังวนของการแก่งแย่งอำนาจและเผด็จการทหาร ปี 1958 ถึงเริ่มมีรัฐบาลประชาธิปไตยได้อย่างต่อเนื่อง

นับตั้งแต่พบแหล่งน้ำมันช่วงต้นศตวรรษที่ 20 เวเนฯเปลี่ยนจากส่งออกสินค้าเกษตร เช่น กาแฟ โกโก้ ไปเป็นน้ำมัน มันกลายเป็นแหล่งรายได้หลักของรัฐบาล เศรษฐกิจเติบโตมากพร้อมกับคอร์รัปชั่น ช่วงทศวรรษ 1950 การเมืองเริ่มครอบงำเศรษฐกิจ รัฐกลายเป็นเจ้าของกิจการขนาดใหญ่ หนี้สินเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว แต่การใช้อัตราแลกเปลี่ยนคงที่กลับสร้างปัญหา เวเนฯต้องการเงินตราต่างประเทศมหาศาลเพื่อรักษาเสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจ

ตุลาคม 1973 เกิดสงครามอาหรับกับอิสราเอล ราคาน้ำมันพุ่งสูงมาก เกิดเป็นวิกฤติน้ำมันทั่วโลก อุตสาหกรรมน้ำมันถูกยึดเป็นของรัฐ 1 มกราคม 1976 การใช้จ่ายภาครัฐเพิ่มขึ้นมากพร้อมกับหนี้สินต่างประเทศ ตั้งแต่ปี 1980 ราคาน้ำมันลดลง เศรษฐกิจถดถอย รัฐบาลต้องลดค่าเงินกุมภาพันธ์ 1983 เกิดเงินเฟ้อระดับสูงตามมา ประชาชนตกงาน การดำรงชีวิตยากลำบาก นโยบายรัฐที่ล้มเหลวและคอร์รัปชั่นที่หนักขึ้น ทำให้ความยากจนและอาชญากรรมเพิ่มสูง การเมืองปั่นป่วนวุ่นวายต่อมานับทศวรรษ

การสิ้นศรัทธาในพรรคการเมืองเดิมและนโยบายประชานิยมสุดขั้วที่มุ่งเอาใจคนจนของฮูโก ชาเวซ ทำให้เขาชนะเลือกตั้งและเป็นประธานาธิบดี 2 กุมภาพันธ์ 1999 นี่คือจุดเปลี่ยน รัฐบาลยึดกิจการสำคัญมาเป็นของรัฐและสนับสนุนเกือบทุกเรื่อง เช่น น้ำมัน อาหาร บ้าน การศึกษา เจ็บป่วย ฯลฯ ภาคเอกชนอ่อนแอ ต้องนำเข้าสินค้าต่างประเทศ หนี้ยิ่งเพิ่มพูน รายได้ประเทศกว่า 90 % ขึ้นกับน้ำมัน เมื่อราคาเป็นขาขึ้น รัฐมีเงินมหาศาลมาใช้จ่าย ชาเวซจึงครองอำนาจได้ถึง 14 ปี จนเสียชีวิต 5 มีนาคม 2013

เวเนซุเอลา

ฮูโก ชาเวซเกิด 28 กรกฎาคม 1954 เวลา 4:00 น. ลัคน์เมถุน 12:45 องศา จันทร์พุธพฤหัสที่กุมกันสนิทร่วมลัคน์คือจุดเด่นที่สุด  พุธดาวเจ้าเรือนลัคน์เป็นเกษตร์และเพ็ญ 20 องศา เข้มแข็งให้คุณมาก พุธร่วมลัคน์เป็น “ปัญจะมหาบุรุษโยค” แม้เกิดในครอบครัวผู้ใช้แรงงาน แต่ก็ก้าวขึ้นเป็นผู้นำประเทศได้ จันทร์กุมพฤหัสเป็น “คชเกษรีโยค” ประสบความสำเร็จและเป็นที่รักใคร่ของประชาชน ยังมีศุกร์สิงห์เพ็ญ 42 องศาและเสาร์อุจจ์ 120 ลัคน์สนิท ส่งเสริมเจ้าตัวไปสู่ความยิ่งใหญ่

น่าเสียดายที่จันทร์พุธพฤหัสถูกราหูธนูเล็ง 180 สนิท จิตใจไม่มั่นคง เก่งแต่ชอบทางลัด ใจเร็วหวังผลระยะสั้น ฉลาดแกมโกง ปัญญาดีแต่ไม่จริงใจ ฯลฯ เขาจึงเลือกใช้ประชานิยมเป็นฐานไปสู่อำนาจ ราหูลดทอนคุณภาพดาว สิ่งดีงามทั้งหลายไม่ยั่งยืน ช่วงปลายชีวิต เขาทันเห็นผลร้ายของนโยบายตัวเอง ราหูเล็งลัคน์จันทร์และดาวเจ้าเรือนลัคน์ อังคารดาวเจ้าเรือนภพ 6 (อริ) ร่วมเล็งอีกดอก กอปรกับเสาร์ตุลย์ 90 อาทิตย์กรกฎ เจ้าชะตาจึงอายุสั้น เสียชีวิตจากมะเร็งลำไส้ใหญ่ด้วยวัยแค่ 59 ปี

ชาเวซโชคดี เขาตายยังมีคนอาลัย แต่นิโคลัส มาดูโรไม่ได้โชคดีเท่า เขาเป็นประธานาธิบดี 19 เมษายน 2013 ประชานิยมกำลังย้อนทำลายเศรษฐกิจอย่างหนัก ราคาน้ำมันก็ลดลงมาก ประเทศชาติขาดรายได้ แทนที่จะเลิกเพื่อลดรายจ่าย รัฐกลับพิมพ์เงินเพิ่ม ก่อให้เกิดเงินเฟ้ออย่างสูง รัฐบาลขาดดุลมหาศาล ค่าเงินตก มูลหนี้เพิ่ม เศรษฐกิจเริ่มทรุด คนว่างงาน สินค้าจำเป็นขาดตลาด เกิดการประท้วงขับไล่ไปทั่ว ฯลฯ มาดูโรกลับแก้ไขด้วยการดึงทหารมาเป็นพวก จับมือกับสภาและศาลสูงสุดแก้รัฐธรรมนูญเพื่อรักษาอำนาจตัวเอง ทางออกของเขากลายเป็นทางตันของชาติ

นิโคลัส มาดูโรเกิด 23 พฤศจิกายน 1962 เวลา 21:03 น. ลัคน์เมถุน 28:04 องศา เกาะวรโคตมนวางค์ ชี้ถึงชะตาชีวิตที่ไม่ธรรมดา พฤหัสกุมภ์ในภพ 9 ตรีโกณลัคน์จันทร์ ส่งเสริมเจ้าตัวไปสู่ความสำเร็จขั้นสูง จากคนขับรถบัส เขาก้าวขึ้นเป็นประธานาธิบดี จันทร์ตุลย์เกาะวรโคตมนวางค์ 90 ลัคน์และศุกร์ตุลย์ (เกษตร์) ในภพ 5 บอกถึงความนิยมชมชอบของประชาชนและความสำเร็จทางโลก

จุดอ่อนคือ (1) พุธดับสนิทในพิจิก-ภพ 6 และ 90 มฤตยูสิงห์ เฉลียวฉลาดแต่เจ้าเล่ห์แกมโกง ทำสิ่งใดไม่นึกถึงผลลัพธ์ มักสร้างปัญหาให้กับตัวเอง (2) พุธดับ 90 พฤหัส อวดรู้ทั้งที่ไม่มีความรู้แท้จริง (3) ศุกร์พักรกุมเนปจูนสนิท 90 อังคาร ศุกร์คือเงิน เนปจูนคือปลอม บอกถึงความถนัดในกลเกมประชานิยม (4) อังคาร (นิจจ์) ราหูกรกฎในภพ 2 เล็งเสาร์มังกรในภพ 8 ทรัพย์ศฤงคารได้มาแล้วต้องสูญเสียไป (5) รูป T-square ของอาทิตย์พุธพฤหัสมฤตยู ชี้ชัดถึงชะตาชีวิตที่พลิกผันไม่แน่นอนและปัญหาภาระคดีความที่ไม่คาดหมาย

วิกฤติเวเนฯไม่ได้เกิดขึ้นในวันเดียว มันสั่งสมมาหลายสิบปีจนระเบิดออก โชคร้ายที่สุดคือไม่มีผู้นำที่กล้าหาญ เสียสละ และจริงใจต่อประเทศชาติเลย ตั้งแต่ปี 2014 เศรษฐกิจทรุดหนักลงไปเรื่อย ๆ บ้านเมืองแทบล่มสลาย ประชาชนหลายล้านหนีตายออกนอกประเทศ ไอเอ็มเอฟวิเคราะห์ว่าเงินเฟ้อกรกฎาคม 2018 สูงกว่า 80,000 % และมีแนวโน้มขึ้นถึง 1,000,000 % ภายในสิ้นปี นี่คือโศกนาฏกรรมที่สุดเลวร้ายจริง ๆ

ดวงเมืองเวเนซุเอลากำเนิด 5 กรกฎาคม 1811 เวลา 15:00 น. ลัคนาพิจิกที่ 5:14 องศา อังคารดาวเจ้าเรือนลัคน์ (เกษตร์) กุมลัคน์สนิท เนปจูนร่วมลัคน์ เนปจูนคือน้ำมัน พฤหัสศุกร์ (เกษตร์) กุมกันสนิทเล็งราศีลัคน์ บอกถึงเงินทองความมั่งคั่งจากน้ำมัน ปัญหาคือมันเข้ารูป Grand Cross กับราหูสิงห์-พลูโตกุมภ์ ราหูคือความมัวเมา พลูโตคือคอร์รัปชั่น ความมั่งคั่งหายไปกับประชานิยมและคอร์รัปชั่น เสาร์ธนูภพ 2 เล็ง 180 พุธเมถุนภพ 8 เศรษฐกิจดีแล้วฟุบเป็นช่วง ๆ

พฤหัสยกเข้าพิจิกตั้งแต่ 11 ตุลาคม สถานการณ์จะดีขึ้น ได้รับเงินกู้ก้อนใหญ่จากพันธมิตรหรือคู่ค้า โดยมีน้ำมันเป็นหลักประกัน (หรือลงทุนร่วมกัน) แต่เสาร์ธนู-ราหูเมถุนยังกดดันเศรษฐกิจและประชาชนอยู่มาก ครึ่งหลังของปี 2019 เกิดการเปลี่ยนแปลง (ผู้นำ) ทางการเมือง

ไทยเรียนรู้อะไรบ้างจากเวเนซุเอลา