ทำอย่างไรไทยไม่โกง

ทำอย่างไรไทยไม่โกง

งานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล ปีนี้จัดใหญ่ เชิญ ประธานองคมนตรี

 และรัฐบุรุษ พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ ปาฐกถาหัวข้อ “ประเทศไทยโปร่งใสได้อย่างไร?”

พล.อ.เปรม หยิบยกปัญหาคอร์รัปชัน เป็นเรื่องสำคัญ เป็นเรื่องที่น่าเกลียดที่สุด

เราต้องต่อต้านทุกวันทุกเวลา เพื่อต่อต้านคอร์รัปชัน คนอื่นแปลกันว่า ฉ้อราษฎร์บังหลวงพล.อ.เปรม แปลว่า คือการปล้นชาติ

“คนที่อยู่ในไทย ตอนนี้โดนปล้นตลอดเวลา ทุกวัน”ประธานองคมนตรี ย้ำในประโยคนี้ ไม่รู้ท่านหมายถึงใคร

ประเทศไทย นอกจากปราบโกงไม่ได้ ยังลุกลามไปทุจริตเชิงนโยบาย กัดกร่อนโครงสร้างการเมือง ทำให้ประเทศยากจน คนไทยยากจน โดนดูหมิ่นประเทศขี้โกง คนไทยขี้โกง เป็นที่อับอายขายหน้า

“คอร์รัปชัน เป็นภัยคุกคามความมั่นคง” พล.อ.เปรม ย้ำอีกรอบ

ประธานองคมนตรี ย้ำว่า ประเทศไทยไม่สะอาด น่าจะจริง

พล.อ.เปรม บอกว่า คอร์รัปชันมี 2 มิติ

มิติที่หนึ่ง ภายในสถานการณ์การรับรู้ของคนไทย

เกิดวัฒนธรรมการยอมรับฉ้อโกง เห็นเป็นปกติ ระบบอุปถัมภ์ทำมาต่อเนื่อง คนจำนวนหนึ่งพูดว่ามีอำนาจไม่ใช้ประโยชน์แสดงว่าไม่รักพี่รักน้อง เป็นสาเหตุให้ชาติสูญเสียโอกาส สูญเสียเงินนำไปพัฒนาประเทศ ถ้าเราไม่ทุจริตเราก็จะเจริญก้าวหน้า ทัดเทียมชาติอื่น

มูลค่าความเสียหายที่ต้องจ่ายให้ข้าราชการ นักการเมือง ทุจริต ปีหนึ่งๆ สูงกว่าแสนล้านบาท ตัวเลขนี้จะหอม จะเหม็นแล้วแต่คนดม

มิติที่สอง ภายนอก คนเขามองอย่างไร เราพอรู้กัน เรามี คะแนนดัชนีคอร์รัปชัน 38 คะแนน อยู่อันดับ 85 เดิมเคยอยู่ที่ 102 ดูสะอาดขึ้น ที่จริงต้องดีกว่านี้

เราต้องไม่ยอมให้คนไม่ดีมานั่งคอร์รัปชันเราทุกวัน เราต้องหาทางกำจัดตัว‘เวร’นี้ออกไป

เราจะโปร่งใสได้ ไม่ง่าย แต่ยังมีเวลา มีโอกาสมากพอที่จะทำให้การปล้นชาติน้อยลง ขอให้คนไทยผู้รักชาติร่วมมืออย่างจริงจัง แสดงออกชัดเจน ตรงไปตรงมา เปิดเผยข้อมูลทุจริตต่อสาธารณชน มีจิตสำนึกดี เมื่อนั้นเราจะประสบความสำเร็จ

ข้อเสนอ ต้องเริ่มที่เราโปร่งใส ประพฤติปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างที่ดี จึงค่อยขยายไปที่คนรอบข้าง ภายในองค์กรภาครัฐ เอกชน

ที่จะปราบปรามการปล้นชาติได้ คือ เราต้องมีคุณธรรม จริยธรรม คนที่มีทั้ง 2 อย่างนี้จะไม่โกง

เลิกระบบอุปถัมภ์ ต้องไม่ช่วยเหลือคนโกง ไม่ว่าเขาจะเป็นพ่อ แม่ ญาติ แม้ว่ายากแต่ต้องทำ

ใครร่วมมือกับผู้ทุจริต เขาทรยศต่อชาติ เราต้องเลิกคบค้าสมาคม ไม่ยกย่องนับถือ ไม่กราบไหว้

การจัดการคนคอร์รัปชันต้องรวดเร็ว กฎหมายไม่เป็นอุปสรรค ลงโทษให้หนักและเด็ดขาด

สิ่งเลวร้ายคือการปล้นชาติ ต้องพูดบ่อยๆ ให้คนได้ยินบ่อยๆ พูดดังๆ ให้คนได้ยินทั้งประเทศ คนไทยจะรู้ว่าคอร์รัปชันจะทำลายประเทศ