ลุ้น 8 วัน‘เอียซ่า’ ชี้ชะตาการบินของไทย

ลุ้น 8 วัน‘เอียซ่า’ ชี้ชะตาการบินของไทย

ทันทีที่สำนักงานบริหารการบินแห่งชาติสหรัฐ

  (Federal Aviation Administration หรือ FAA) ประกาศลดระดับประเทศไทยจากประเภทหนึ่ง หรือ category 1 เป็น ประเภทสองหรือ category 2 เป็นผลจากที่ FAA ส่งคณะมาเยือนไทยช่วง 26-28 ตุลาคม 2558 เพราะเห็นว่า ผลการทำงานของกรมการบินพลเรือนไทย เพื่อแก้ไขข้อห่วงกังวลของ FAA เกี่ยวกับการยกระดับมาตรฐานการบินพลเรือนไทย ยังไม่เป็นที่พอใจ” ไม่เป็นไปตามมาตรฐานขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) ที่ได้ปักธงแดงก่อนหน้า

 การถูกลดลำดับอยู่ใน ประเภทสอง ของการประเมินมาตรฐานความปลอดภัย นั่นหมายความว่า ประเทศนั้นๆ บกพร่องในแง่ของกฎหมาย หรือกฎระเบียบที่จำเป็นในการควบคุมตรวจสอบว่า เครื่องบินเป็นไปตามมาตรฐานขั้นต่ำของนานาชาติ หรือมาตรฐานของหน่วยงานการบินด้านความปลอดภัยหรือไม่ รวมทั้งขาดความพร้อมด้านใดด้านหนึ่งหรือมากกว่า อาทิผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิค เจ้าหน้าที่ที่ได้รับการฝึกอบรม กระบวนการเก็บข้อมูลและกระบวนการตรวจสอบ

 การลดเกรดมาตรฐานการบินของไทยจาก Category 1 (อยู่ในมาตรฐาน ) เป็น Category 2 (ต่ำกว่ามาตรฐาน ) ส่งผลกระทบต่อสายการบินของไทยใน 4 ประเด็นหลัก 1.FAA จะไม่พิจารณาเพิ่มข้อกำหนดรายละเอียดการปฏิบัติการ  2. FAA จะแนะนำให้กระทรวงคมนาคมสหรัฐ  มีมาตรการจำกัดการอนุญาตให้ทำการบินเชิงพาณิชย์ ของสายการบินจากไทย ไม่ให้เพิ่มจุดบิน ไม่ให้เปลี่ยนแบบเครื่องบิน  ไม่ให้เพิ่มความถี่ 3. สายการบินของสหรัฐไม่สามารถทำการบิน โดยใช้ชื่อเที่ยวบินร่วม หรือโค้ดแชร์กับสายการบินของไทยได้ และ 4. อาจจะมีการทบทวนและจำกัดสิทธิทางเศรษฐกิจที่ได้รับตามข้อตกลงตามสิทธิการบินทั้ง 2 ฝ่าย

  FAA ย้ำว่าการประกาศปรับลดอันดับครั้งนี้ เกิดขึ้นหลังมีการหารือร่วมกับรัฐบาลไทย ได้ข้อสรุปไปเมื่อ 28 ตุลาคม 2558 เจ้าหน้าที่ของสหรัฐที่เข้ามาตรวจสอบความก้าวหน้าด้านมาตรฐานความปลอดภัยด้านการบินของไทย ได้แจ้งกับรัฐบาลไทยว่า มีเวลา 65 วันในการปรับปรุงปัญหาที่จะส่งผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อมาตรฐานความปลอดภัยด้านการบิน

นั่นหมายถึงเรื่องนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูเหมือนรับรู้มาล่วงหน้า แต่ทำไม?ถึงยังปล่อยให้เกิดปัญหาอย่างนี้ขึ้นมา หรือว่าสิ่งที่เป็นอยู่ มันหมักหมมจนยากที่จะแก้ไข

จริงๆ การถูกลดอันดับให้อยู่ประเภทสอง” เมื่อปี 2539 ถูกปรับลดมาแล้ว แต่ถูกปรับขึ้นมาอยู่ใน ประเภทหนึ่ง” ในปี 2540 แต่การประเมินผลเมื่อเดือนกรกฎาคม 2558 พบว่าการดำเนินการของไทยไม่เป็นไปตามมาตรฐานสากล

    สิ่งที่ปรากฏแม้สายการบินของไทยไม่ได้บินตรงเข้าสหรัฐ อาจจะมองว่ากระทบไม่มาก แต่ภาพลักษณ์ประเทศกับการแก้ปัญหาเรื่องนี้ดูจะอ่อนหัด 

แต่ที่ท้าทาย นั่นคืออีก 8 วันผลการตรวจสอบของสำนักงานบริหารการบินแห่งชาติของสหภาพยุโรปหรือเอียซ่า ที่กำลังจะชี้ชะตาสายการบินของไทย 

สิ่งที่เกิดขึ้นจาก FAA วันนี้เริ่มมีการประเมินกันแล้วว่า โอกาสที่สายการบินของไทยจะรอดพ้นการตรวจสอบจากเอียซ่าน่าจะยาก มองถึงขั้นเป็นในทิศทางเดียวกับ FAA

เสียด้วยซ้ำ 

 เอาละ..ยังไงก็ต้องให้กำลังใจผู้เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ ขอภาวนาให้รอดพ้นก็แล้วกัน   

   แต่หากผลจากเอียซ่า ไม่เป็นบวกอย่างที่คิด ภารกิจหนักคงตกอยู่ที่ การบินไทย เพราะวันนี้การบินไทย ก็มีรายได้จากเส้นทางบินยุโรปอยู่ 1ใน 3 ของรายได้ทั้งหมด  ฉะนั้นการบินไทยต้องเตรียมแผนสำรองและแผนตั้งรับกับเรื่องนี้ไว้

พูดถึงการบินไทยแล้ว ต้องบอกเลยช่วงนี้คงเป็นช่วง ที่อาจจะไม่ค่อยสู่ดีนัก เรียกง่าย ผีซ้ำด้ำพลอย” ยังไงก็ไม่รู้